Proceeding: 118-W6-2020 Dostawa syntetycznych olejów silnikowych do pojazdów mechanicznych.

Zamówienia Publiczne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Deadlines:
Posted : 17-11-2020 10:34:00
Placing offers: 23-11-2020 08:00:00
Opening offers : 23-11-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywał tylko poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov.

Udzielenie odpowiedzi innych niż wskazane w kryteriach i warunkach formalnych, bądź udzielenie odpowiedzi w sposób niejednoznaczny spowoduje odrzucenie oferty.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty bez podania przyczyny.


Realizacja dostawy odbędzie się na podstawie złożonego drogą elektroniczną zamówienia (bez pisemnej umowy).


UWAGA: Zamawiający nie akceptuje zamienników ani produktów równoważnych.


Zamawiający niedopuszcza ofert cześciowych.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OPZ.pdf pdf 372.9 2020-11-17 10:34:00 Proceeding

Announcements

2020-11-25 13:56 Zamówienia Publiczne Wybrano najkorzystniejszą ofertę nw. Wykonawcy: PUH Basic Maria Ostrowska, ul. Słoneczna 29, 95-200 Pabianice, cena gross oferty: 5 041,13 PLN

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Syntetyczny olej silnikowy do pojazdów mechanicznych Castrol LL EDGE 5W30 LL ACEA, C3, MB Approval 229.31;229.51, VW 504.00/ 507.00, Porsche C30. Zgodnie z załącznikiem - Opis przedmiotu zamówienia. Rodzaj opakowania - Opakowanie 4 litrowe. 120 l Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Wojciecha Oczki 1
02-007, Warszawa
(0)
2 Syntetyczny olej silnikowy do pojazdów mechanicznych ACEA A1/B1; ACEA A5/B5; APISN; ILSAC GF-4 CASTROL MAGNATEC 5W/30 A5. Zgodnie z załącznikiem - Opis przedmiotu zamówienia. Rodzaj opakowania - Opakowanie 4 litrowe. 48 l Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Wojciecha Oczki 1
02-007, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4843 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Dostawy na bieżąco, wg. zgłaszanych potrzeb przez Zamawiającego. Koniec dostaw do dnia 31.12.2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Związanie Ofertą - Wykonawca pozostaje związany Ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Adres Wykonawcy - Należy podać adres/siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz NIP i Regon. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy podać adres zamieszkania. (0)
7 Podwykonawcy - Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie - wpisać "TAK" lub z możliwym udziałem wymienionych podwykonawców - wpisać "Nazwę, Siedzibę, NIP" proponowanego podwykonawcy. (0)
Unlock the form

The number of page views: 313