Proceeding: PT.2370.25.2020.RJ Dostawa elementów wyposażenia środków ochrony osobistej dla strażaków Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach

Grzegorz Mazurek
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Department: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
Deadlines:
Posted : 16-11-2020 15:06:00
Placing offers: 23-11-2020 07:58:00
Opening offers : 23-11-2020 08:03:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający KP PSP w Proszowicach działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę  elementów wyposażenia środków ochrony osobistej dla strażaków Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach. Asortyment przedstawiono w załączniku poniżej.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

koszty dostawy: po stronie Wykonawcy;


Zastrzeżenia Zamawiającego:

Zamawiający zastrzega

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania oraz przeprowadzenie negocjacji dot. wszystkich warunków zamówienia z wybranymi Wykonawcami do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub

 pod nr tel. 12 3853164 w godz. 8:00-15:00

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 17:00.    

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OPZ sorty mundurowe.docx docx 17.6 2020-11-16 15:06:02 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa elementów wyposażenia środków ochrony osobistej -

OPZ sorty mundurowe. [...].docx

1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 254