Proceeding: Remont nawierzchni asfaltowych na cmentarzu komunalnym w Kwidzynie

Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej
Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej w Kwidzynie
Deadlines:
Posted : 16-11-2020 13:04:00
Placing offers: 23-11-2020 07:30:00
Opening offers : 23-11-2020 07:35:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na remont nawierzchni asfaltowych na cmentarzu komunalnym w Kwidzynie.  

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: min 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: maks. 14 dni od dnia podpisania umowy;  

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 24 miesięcy;  

- załączyć do niniejszego postępowania kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru.

Przewidywana powierzchnia do remontu 450m2

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 55 643 62 44

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
przedmiar_cmentarz.pdf pdf 230.31 2020-11-16 13:04:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH- REMONT CZĄSTKOWY 1m2 NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - 1 m^2 - (0)
2 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH - 1 m - (0)
3 WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA NOWE - 1 m - (0)
4 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI POWYŻEJ 5 m2 W JEDNYM MIEJSCU - 1 m^2 - (0)
5 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA WŁAZÓW KANAŁOWYCH, STUDNI TELETECHNICZNYCH I ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4679 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 180