Proceeding: Dostawa licencji do posiadanego przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy systemu monitoringu wizyjnego.

Deadlines:
Posted : 16-11-2020 08:20:00
Placing offers: 23-11-2020 08:30:00
Opening offers : 23-11-2020 08:35:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications


Specyfikacja:

1.       Licencja podstawowa VDG Sense Pro (na serwer) nr katalogowy: SP-BASE – 2 sztuki,

2.       Licencja dla kanału wizyjnego VDG Pro (na kamerę) nr katalogowy: SP-VCH – 100 sztuk.Wykonawca dostarczy licencje i fakturę na adres:

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa licencji do posiadanego przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy systemu monitoringu wizyjnego. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4843 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 18.12.2020 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 211