Proceeding: ROPS.X/2205/50/2020 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie czterech 2-dniowych szkoleń on-line pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w okresie pandemii” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu województwa wielkopolskiego, w szczególności członków zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych.

Deadlines:
Published : 13-11-2020 17:22:00
Placing offers : 20-11-2020 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie czterech 2-dniowych szkoleń on-line 
pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w okresie pandemii” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu województwa wielkopolskiego, w szczególności członków zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe na szkolenie dla OPS_60 osób.docx docx 242.18 2020-11-13 17:22:00 Proceeding
Załacznik nr 1 Oświadczenia.docx docx 257.8 2020-11-13 17:22:00 Criterion
Załącznik nr 3.docx docx 21.17 2020-11-13 17:22:00 Criterion
Załącznik nr 2 Doświadczenie.docx docx 20.65 2020-11-13 17:22:00 Criterion
Protokół z postepowania ROPS.X.2205_50_2020.pdf pdf 363.05 2020-11-27 13:01:53 Public message

Announcements

2020-11-27 13:01 Katarzyna Sieradzka Protokół z postępowania ROPS.X.2205/50/2020

Protokół z postepowa [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena wykonania usługi - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5481 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kwalifikacje osób realizujących usługę - Proszę potwierdzić spełnienie warunku uczestnictwa (TAK), uzupełnić załączone oświadczenia, podpisać przez osobę/osoby uprawnione i dołączyć skany Attachment required

Załacznik nr 1 Oświa [...].docx

(0)
3 Opis usług planowanych w przedmiotowym zakresie zamówienia (wstępny program szkolenia) - Proszę potwierdzić spełnienie warunku uczestnictwa (TAK), uzupełnić załączoną tabelę, podpisać przez osobę/osoby uprawnione i dołączyć skan. Attachment required

Załącznik nr 3.docx

(0)
4 Doświadczenie Wykonawcy 30% Posiadam opisane w zapytaniu ofertowym doświadczenie. Proszę potwierdzić (TAK) oraz uzupełnić załączone tabele, podpisać przez osobę/osoby uprawnione i dołączyć skany Attachment required

Załącznik nr 2 Doświ [...].docx

(0)
5 Klauzula społeczna 20% Jestem Podmiotem Ekonomii Społecznej lub firmą zatrudniającą ponad 50% osób z niepełnosprawnością. Proszę potwierdzić (TAK) Należy załączyć skan oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione. Attachment required (0)
6 Dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru/ewidencji - Należy załączyć link lub skan danych z właściwego rejestru/ewidencji Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 407