Proceeding: 0801-ILN.201.4.2017.215 Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra” Nr POIS.01.03.01-00-0151/16 współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności Gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.

Deadlines:
Posted : 13-11-2020 13:56:00
Placing offers: 23-11-2020 08:00:00
Opening offers : 23-11-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert dot. wykonania, dostawy i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra” Nr POIS.01.03.01-00-0151/16 współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności Gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.


Szczegółowa dokumentacja znajduje się w załączeniu.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia  szacowanych środków.
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Projekt Umowy 13.11.2020.docx.pdf pdf 162.86 2020-11-13 13:56:00 Proceeding
Projekt Umowy 13.11.2020.docx.pdf.xades xades 227.68 2020-11-13 13:56:00 Proceeding
Zal. nr 3 do umowy - Informacja o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa.docx docx 81.44 2020-11-13 13:56:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe - tablica.doc doc 552 2020-11-13 13:56:00 Proceeding
Zalacznik Nr 2-Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych.doc doc 103 2020-11-13 13:56:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie usługi Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej zgodnie z załączoną dokumentacją 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4679 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki umowy - Potwierdzam warunki treści umowy i nie wnoszę uwag - proszę wpisać TAK/NIE (0)
3 Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych - Proszę załączyć wypełnione oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 3 (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views: 175