Proceeding: 473/CNT/PN/2020 Dostawa i montaż mebli na zamówienie, mebli gotowych i wyposażenia pomieszczeń Strefy dla Dzieci

Paweł Kwiatkowski
EC1 Łódź - Miasto Kultury
Deadlines:
Published : 25-11-2020 13:52:00
Placing offers : 08-12-2020 12:00:00
Offers opening : 08-12-2020 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 409.02 2020-11-25 13:52:00 Proceeding
473.SIWZ.pdf pdf 2498.55 2020-11-25 13:52:00 Proceeding
473.SIWZ (aktywny).pdf pdf 1303.65 2020-11-25 13:52:00 Proceeding
załączniki 1.1-1.3 do SIWZ - OPZ.zip zip 2446.73 2020-11-25 13:52:00 Proceeding
załączniki 2-8 do SIWZ.zip zip 3479.28 2020-11-25 13:52:00 Proceeding
załączniki do OPZ.zip zip 3490.56 2020-11-25 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie dotyczące warunków udziału.docx docx 276.42 2020-12-02 10:49:46 Public message
473.Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 160.22 2020-12-08 14:18:02 Public message
473.Informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 174.49 2020-12-30 14:21:52 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 135.29 2021-02-01 09:51:21 Public message

Announcements

2021-02-01 09:51 Paweł Kwiatkowski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-12-30 14:21 Paweł Kwiatkowski Informacja o wynikach postępowania 30.12.2020

473.Informacja o wyn [...].pdf

2020-12-08 14:18 Paweł Kwiatkowski Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.12.2020

473.Informacja z otw [...].pdf

2020-12-07 11:20 Paweł Kwiatkowski Szanowni Państwo, z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną, Zamawiający zaleca brak osobistego uczestnictwa Wykonawcy w trakcie otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie przypominamy, że informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.
2020-12-02 10:49 Paweł Kwiatkowski Szanowni Państwo,
Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o przygotowywanie oferty z wykorzystaniem załącznika nr 4 zamieszczonego w tym komunikacie.

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 555