Proceeding: KMDL/251/13/2020 Zawarcie Umów Ramowych na świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego

Zamówienia Publiczne
Koleje Małopolskie
Deadlines:
Posted : 04-11-2020 18:26:00
Placing offers: 14-12-2020 11:00:00
Opening offers : 14-12-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf pdf 197.38 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy_zal 3 do SIWZ.docx docx 30.31 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Istotne postanowienia Umowy Ramowej_zal nr 2 do SIWZ.docx docx 86.83 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Istotne postanowienia Umowy Ramowej_zal nr 2 do SIWZ.pdf pdf 5088.93 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia_zal nr 1 do SIWZ.docx docx 71.94 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Oswiadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne_zal 9 do SIWZ.docx docx 15.66 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Oswiadczenie o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych_zal 10 do SIWZ.doc doc 32.5 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Oswiadczenie prawomocny wyrok_zal 8 do SIWZ.doc doc 34.5 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Oswiadczenie_grupa kapitalowa_zal 6 do SIWZ.docx docx 15.45 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11 do SIWZ.docx docx 67.56 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11 do SIWZ.pdf pdf 980.61 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11A do SIWZ.docx docx 65.9 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11A do SIWZ.pdf pdf 1222.91 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11B do SIWZ.docx docx 66.65 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11B do SIWZ.pdf pdf 1043.61 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11C do SIWZ.docx docx 64.85 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11C do SIWZ.pdf pdf 1059.98 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11D do SIWZ.docx docx 64.8 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11D do SIWZ.pdf pdf 1044.14 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11E do SIWZ.docx docx 64.71 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt Umowy Wykonawczej_zal nr 11E do SIWZ.pdf pdf 1042.4 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
SIWZ_ost.docx docx 132.55 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Wykaz pojazdów_zal nr 12 do SIWZ.docx docx 14.25 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Wykaz wykonanych usług_zal 7 do SIWZ.docx docx 21.9 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Wzór oświadczenia własnego JEDZ_zal 4 do SIWZ.doc doc 183 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Zobowiazanie podmiotu trzeciego_zal 5 do SIWZ.doc doc 32.5 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt umowy ramowej+załączniki.7z 7z 460.07 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt umowy wykonawczej_zad.1+załączniki.7z 7z 819.51 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt umowy wykonawczej_zad.2+załączniki.7z 7z 818.4 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt umowy wykonawczej_zad.3+załączniki.7z 7z 812.11 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt umowy wykonawczej_zad.4+załączniki.7z 7z 808.28 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt umowy wykonawczej_zad.5+załączniki.7z 7z 808.22 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Projekt umowy wykonawczej_zad.6+załączniki.7z 7z 808.1 2020-11-04 18:26:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 329.77 2020-11-10 17:16:27 Public message
Odpowiedzi na pytania_1.pdf pdf 608.06 2020-11-17 20:27:06 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu_sprostowanie.pdf pdf 72.97 2020-11-26 22:10:36 Public message
Odpowiedzi na pytania_2.pdf pdf 960.51 2020-11-26 22:12:07 Public message
Formularz ofertowy_zal 3 do SIWZ_ZMIENIONY.docx docx 30.13 2020-11-26 22:12:07 Public message
Odpowiedzi na pytania_3.pdf pdf 236.64 2020-12-02 18:23:56 Public message
Odpowiedzi na pytania_4.pdf pdf 492.97 2020-12-03 17:58:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert+zestawienie ofert.pdf pdf 3710.13 2020-12-18 13:53:32 Public message
Informacja o wyniku postępowania_unieważnienie_podpisane.pdf pdf 1411.27 2020-12-22 10:18:27 Public message

Announcements

2020-12-22 10:18 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania_unieważnienie postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2020-12-18 13:53 Zamówienia Publiczne Informacja_z_otwarcia_ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-03 17:58 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania_03.12.2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-12-02 18:23 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania_02.12.2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-11-26 22:12 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania_zmiana terminu_zmieniony formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Formularz ofertowy_z [...].docx

2020-11-26 22:10 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zamówieniu_sprostowanie

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

2020-11-17 20:27 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania_17.11.2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-11-10 17:16 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1220