Proceeding: SPZ.271.23.2020 REWALORYZACJA PARKU BELZACKIEGO

Ewa Tymińska
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Posted : 04-11-2020 15:52:00
Placing offers: 15-12-2020 09:00:00
Opening offers : 15-12-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 606379-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.pdf pdf 207.78 2020-11-04 15:52:00 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja.pdf pdf 725.25 2020-11-04 16:17:18 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ III - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 232.99 2020-11-04 16:17:18 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip.001 001 499712 2020-11-05 12:29:18 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip.002 002 499712 2020-11-05 12:29:25 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip.003 003 499712 2020-11-05 12:29:32 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip.004 004 499712 2020-11-05 12:29:39 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip.005 005 499712 2020-11-05 12:35:17 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip.006 006 499712 2020-11-05 12:35:27 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip.007 007 453778.54 2020-11-05 12:35:35 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6.11.2020.pdf pdf 76.72 2020-11-06 14:30:37 Public message
odpowiedzi nr 1.pdf pdf 313.54 2020-11-06 14:30:37 Public message
Odpowiedzi nr 2.pdf pdf 275.14 2020-11-10 13:37:31 Public message
Informacja dotycząca pobierania plików.pdf pdf 149.23 2020-11-12 13:42:12 Public message
Odpowiedzi nr 3.pdf pdf 361.09 2020-11-17 16:24:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie nr 540229607-N-2020 z dnia 17-11-2020 r.pdf pdf 113.71 2020-11-17 16:24:02 Public message
ZMIANA SIWZ CZĘŚĆ - Instrukcja.pdf pdf 685.3 2020-11-17 16:24:02 Public message
PRZEDMIARY.zip zip 2896.43 2020-11-17 16:24:02 Public message
Odpowiedzi nr 4.pdf pdf 392.51 2020-11-25 14:28:06 Public message
PRZEDMIARY pw.zip zip 7611.52 2020-11-25 14:28:06 Public message
SIWZ CZĘŚĆ III - Istotne postanowienia umowy_zmiana 25-11-2020.pdf pdf 233.1 2020-11-25 14:28:06 Public message
Załączniki do SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja.docx docx 249.39 2020-11-25 14:28:06 Public message
ZMIANA SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja_25-11-2020.pdf pdf 675.36 2020-11-25 14:28:06 Public message
Odpowiedzi nr 5.pdf pdf 1389.79 2020-11-30 15:37:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540528508-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.pdf pdf 65.76 2020-11-30 15:37:00 Public message
KOSZTORYS_WOD_KAN_PRZEDM_V2 k.docx docx 250.91 2020-11-30 15:37:00 Public message
KOSZTORYS_WOD_KAN_PRZEDM_V2 k.pdf pdf 739.32 2020-11-30 15:37:00 Public message
RYSUNEK - Budka lęgowa pełzacza.pdf pdf 169.74 2020-11-30 15:37:00 Public message
RYSUNEK - Hydrant 1.pdf pdf 16.73 2020-11-30 15:37:00 Public message
Odpowiedzi nr 6.pdf pdf 440.97 2020-12-02 14:39:19 Public message
ZMIANA SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja_02-12-2020.pdf pdf 675.47 2020-12-02 14:39:19 Public message
Odpowiedzi nr 7.pdf pdf 291.84 2020-12-08 16:30:22 Public message
Ogłoszenie o zmianie nr 540537462-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.pdf pdf 65.75 2020-12-08 16:30:22 Public message
OST krawężniki granitowe.pdf pdf 341.67 2020-12-08 16:30:22 Public message
SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja_08-12-2020.pdf pdf 675.77 2020-12-08 16:30:22 Public message
Załączniki do SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja_do edycji .docx docx 197.15 2020-12-08 16:30:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert_15-12-2020.pdf pdf 254.95 2020-12-15 11:31:29 Public message

Announcements

2020-12-15 11:31 Ewa Tymińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-08 16:30 Ewa Tymińska 1) Odpowiedzi nr 7. 2) SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja - tekst jednolity uwzględniający udzielone odpowiedzi. 3) Ogólne Specyfikacje Techniczne - krawężniki kamienne -granitowe. 4) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmian terminu składania ofert. 5) Załączniki do SIWZ do edycji po zmianie załącznika nr 6.

Odpowiedzi nr 7.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

OST krawężniki grani [...].pdf

SIWZ CZĘŚĆ I - Instr [...].pdf

Załączniki do SIWZ C [...].docx

2020-12-02 14:39 Ewa Tymińska Odpowiedzi nr 6.
SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja - tekst jednolity uwzględniający udzielone odpowiedzi.

Odpowiedzi nr 6.pdf

ZMIANA SIWZ CZĘŚĆ I [...].pdf

2020-11-30 15:37 Ewa Tymińska 1) Odpowiedzi nr 5. 2) RYSUNEK - Budka lęgowa pełzacza, 3) RYSUNEK - Hydrant 1, 4) KOSZTORYS_WOD_KAN_PRZEDM_V2 k (pdf), 5) KOSZTORYS_WOD_KAN_PRZEDM_V2 k (doc), 6) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi nr 5.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

KOSZTORYS_WOD_KAN_PR [...].docx

KOSZTORYS_WOD_KAN_PR [...].pdf

RYSUNEK - Budka lęgo [...].pdf

RYSUNEK - Hydrant 1. [...].pdf

2020-11-25 14:28 Ewa Tymińska 1) Odpowiedzi nr 4.;
2) Zmiana SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja_tekst jednolity;
3) Załączniki do SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja (edycja);
4) Przedmiary w wersji edytowalnej - uzupełnione i poprawione.

Odpowiedzi nr 4.pdf

PRZEDMIARY pw.zip

SIWZ CZĘŚĆ III - Ist [...].pdf

Załączniki do SIWZ C [...].docx

ZMIANA SIWZ CZĘŚĆ I [...].pdf

2020-11-17 16:24 Ewa Tymińska Odpowiedzi nr 3.; Zmiana SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540229607-N-2020 z dnia 17-11-2020 r.; Przedmiary w wersji edytowalnej, w tym przedmiar dotyczący zieleni.

Odpowiedzi nr 3.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZMIANA SIWZ CZĘŚĆ - [...].pdf

PRZEDMIARY.zip

2020-11-17 15:57 Ewa Tymińska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-11-12 13:42 Ewa Tymińska Informacja dotycząca pobierania plików.

Informacja dotycząca [...].pdf

2020-11-10 13:37 Ewa Tymińska Odpowiedzi nr 2.

Odpowiedzi nr 2.pdf

2020-11-06 14:30 Izabela Smolarczyk 1.Odpowiedzi na pytania nr 1,
2.Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

odpowiedzi nr 1.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2545