Proceeding: ROPS.X/2204/14/2020 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń biurowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Deadlines:
Published : 13-11-2020 09:38:00
Placing offers : 20-11-2020 23:59:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe_sprzątanie ROPS 2020.pdf pdf 1148.95 2020-11-13 09:38:00 Proceeding
Tabela nr 1 do zapytania ofertowego_sprzątanie ROPS 2020.pdf pdf 235.82 2020-11-13 09:38:00 Criterion
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_sprzątanie ROPS 2020.pdf pdf 190.77 2020-11-13 09:38:00 Criterion
Tabela nr 2 do zapytania ofertowego_sprzątanie ROPS 2020.pdf pdf 239.17 2020-11-13 09:38:00 Criterion
Tabela nr 3 do zapytania ofertowego_sprzątanie ROPS 2020.pdf pdf 222.05 2020-11-13 09:38:00 Criterion
Protokół z postępowania.pdf pdf 531.98 2020-12-01 15:30:13 Public message

Announcements

2020-12-01 15:30 Łukasz Strażyński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Protokół z postępowa [...].pdf

2020-11-19 15:54 Łukasz Strażyński W związku z pytaniami wykonawców Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość zamówienia wynosi 65 936,40 zł netto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Miesięczna cena wykonania zamówienia Wykonawca podaje miesięczną cenę netto wykonania zamówienia obowiązującą w całym okresie świadczenia usługi oraz wybiera właściwą stawkę podatku VAT. 12 month - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5481 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wykonawca w okresie od 1.01.2018 należycie wykonał lub wykonuje 2 odrębne zamówienia, tj. zrealizowane na podstawie oddzielnych umów, których okres wykonywania wynosił minimum 6 miesięcy, na usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 o zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia. - Proszę potwierdzić spełnienie warunku uczestnictwa (TAK), uzupełnić i podpisać Tabelę nr 1 oraz załączyć jej skan i skany referencji. Attachment required

Tabela nr 1 do zapyt [...].pdf

(0)
3 Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia. - Proszę potwierdzić spełnienie warunku uczestnictwa (TAK), uzupełnić i podpisać załącznik nr 1 oraz załączyć jego skan. Attachment required

Załącznik nr 1 do za [...].pdf

(0)
4 Doświadczenie Wykonawcy - liczba należycie wykonanych lub wykonywanych w okresie od 1.01.2018 odrębnych zamówień, tj. zrealizowanych na podstawie oddzielnych umów, których okres wykonywania wynosił minimum 6 miesięcy, na usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 o zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia. 15% Proszę wpisać liczbę należycie wykonanych usług sprzątania, wypełnić i podpisać Tabelę nr 2 oraz załączyć jej skan i skany referencji. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada dodatkowego doświadczenia wpisuje 0 i załącza skan Tabeli nr 2 z adnotacją "Brak doświadczenia". Attachment required

Tabela nr 2 do zapyt [...].pdf

(0)
5 Klauzula społeczna - zatrudnienie przez Wykonawcę przy świadczeniu usług na rzecz Zamawiającego osób społecznie wykluczonych 5% Proszę wypełnić i podpisać Tabelę nr 3 oraz załączyć jej skan. Attachment required

Tabela nr 3 do zapyt [...].pdf

(0)
6 Wykonawca będzie używać do dezynfekcji powierzchni wyłącznie produktu biobójczego o działaniu wirusobójczym, jak również posiadającego decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczącą pozwolenia na obrót produktem biobójczym oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych Część I. - Wykonawca podaje dokładną nazwę produktu biobójczego oraz numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym – z etykiety na opakowaniu produktu i złącza skan etykiety), Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 404