Proceeding: DRG.271.17.2020 Sukcesywne dostarczanie prasy i poradników dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku

Marzena Kubera
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: DRG
Deadlines:
Posted : 04-11-2020 09:14:00
Placing offers: 12-11-2020 14:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zapraszam do składania ofert na: sukcesywne dostarczanie prasy i poradników dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku


Treść zapytania oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
lub pod nr tel. 44 731 77 71 lub 44 732 77 73,  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym
od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 
8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2865.67 2020-11-04 09:14:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 1884.26 2020-11-04 09:14:00 Criterium
Projekt załącznika nr 1 do umowy.pdf pdf 1028.59 2020-11-04 09:14:00 Criterium
Załącznik nr 2 do umowy.pdf pdf 236.73 2020-11-04 09:14:00 Criterium
Załącznik nr 3 do umowy.pdf pdf 310.59 2020-11-04 09:14:00 Criterium
Załącznik Nr 4 do umowy - klauzula informacyjna.pdf pdf 56.93 2020-11-04 09:14:00 Criterium
Formularz oferty.pdf pdf 158.95 2020-11-04 09:14:00 Criterium
Załącznik nr 1 do formularza oferty.pdf pdf 69.44 2020-11-04 09:14:00 Criterium
Załącznik Nr 2 do formularza oferty.pdf pdf 62.98 2020-11-04 09:14:00 Criterium
Załącznik Nr 2 do formularza oferty.xlsx xlsx 16.21 2020-11-04 09:14:00 Criterium
Zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 301.93 2020-11-13 12:50:35 Public message
Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 274.31 2020-11-30 09:29:22 Public message

Announcements

2020-11-30 09:29 Marzena Kubera W załączeniu „Informacja o udzieleniu zamówienia”.

Informacja o udziele [...].pdf

2020-11-13 12:50 Marzena Kubera W załączeniu „Zestawienie złożonych ofert”.
W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dziękuję za złożenie ofert.

Zestawienie złożonyc [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywne dostarczanie prasy i poradników dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym oraz z zapisami projektu umowy 1 year Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300, Piotrków Trybunalski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Czas (w minutach) 20% Czas reakcji Wykonawcy (na zlecenie uzupełnienia lub wymiany) w przypadku dostarczenia niewłaściwego tytułu prasowego lub jego braku, liczony od godziny 7:30 tego samego dnia. Proszę zadeklarować swój czas - ilość minut (0)
3 Wysokość kary umownej (w %) 10% Za każde pół godziny opóźnienia w reakcji Wykonawcy w przypadku dostarczenia niewłaściwego tytułu prasowego lub jego braku. Proszę zadeklarować swoją wysokość kary - ilość % (0)
4 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki płatności - Przelew 14 dni, proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Projekt umowy - Akceptuję projekt umowy, proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Projekt umowy.pdf

Projekt załącznika n [...].pdf

Załącznik nr 2 do um [...].pdf

Załącznik nr 3 do um [...].pdf

Załącznik Nr 4 do um [...].pdf

(0)
7 Formularz oferty - Proszę wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć scan do oferty (Buyer requires the attachment of a file)

Formularz oferty.pdf

(0)
8 Załącznik nr 1 do formularza oferty (oświadczenie) - Proszę wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć scan do oferty (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 1 do fo [...].pdf

(0)
9 Załącznik nr 2 do formularza oferty (formularz cenowy) - Proszę wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć scan do oferty (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik Nr 2 do f [...].pdf

Załącznik Nr 2 do f [...].xlsx

(0)
10 Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wyciągu z KRS lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Proszę dołączyć scan do oferty (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views: 204