Proceeding: SPZ.271.22.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Część 1: ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZY PASAŻU K. RUDOWSKIEGO 10, UL. FARNEJ 8 I ZAMUROWEJ 11 Część 2: ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 28 (BUDYNEK A, B I C)

Joanna Dyguda
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Posted : 02-11-2020 09:29:00
Placing offers: 23-11-2020 09:00:00
Opening offers : 23-11-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 215.29 2020-11-02 09:29:00 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja.pdf pdf 721.86 2020-11-02 09:29:00 Proceeding
SIWZ CZĘŚĆ III - Istotne postanowienia umowy.7z 7z 386 2020-11-02 09:29:00 Proceeding
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1.pdf pdf 178.29 2020-11-02 09:29:00 Proceeding
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2.pdf pdf 169.49 2020-11-02 09:29:00 Proceeding
Załaczniki do SIWZ do edycji.docx docx 207.55 2020-11-02 09:29:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie .pdf pdf 261.13 2020-11-03 09:36:44 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 85.31 2020-11-05 08:22:00 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 293.3 2020-11-05 08:22:00 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 79.45 2020-11-10 12:14:43 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 295.88 2020-11-10 12:14:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 103.78 2020-11-23 11:25:15 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 290.9 2020-12-02 11:15:06 Public message
Sprostowanie informacji o wyborze oferty.pdf pdf 291.19 2020-12-02 12:25:56 Public message

Announcements

2020-12-02 12:25 Joanna Dyguda Sprostowanie informacji o wyborze oferty.pdf

Sprostowanie informa [...].pdf

2020-12-02 11:15 Joanna Dyguda Informacja o wyborze oferty cz. 1,2

informacja o wyborze [...].pdf

2020-11-23 11:25 Joanna Dyguda Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2020-11-10 12:14 Joanna Dyguda odpowiedzi na pytania wykonawców i zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-11-05 08:22 Joanna Dyguda Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-11-03 09:36 Joanna Dyguda Odpowiedź na pytanie wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 525