Proceeding: 413/DTOK/BSU/2020 Konserwacja i utrzymanie urządzeń transportu bliskiego wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym oraz usuwaniem awarii w budynkach kompleksu „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi

Deadlines:
Posted : 02-11-2020 08:17:00
Placing offers: 10-11-2020 11:00:00
Opening offers : 10-11-2020 11:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji - "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, z siedzibą przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi (90-022).

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 42 600 61 62  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1_Opis Przemiotu Zamowienia + zał.zip zip 1943.8 2020-11-02 08:17:00 Proceeding
413-DTOK-BSU-2020_Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 3431.41 2020-11-02 08:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Indywidualne Postanowienia Umowy + zał.zip zip 3181.76 2020-11-02 08:17:00 Proceeding
413-DTOK-BSU-2020_Zał. nr 3 Formularz oferty.docx docx 182.25 2020-11-02 08:17:00 Proceeding
413-DTOK-BSU-2020_Zał. nr 5 Wykaz osób.docx docx 58.56 2020-11-02 08:17:00 Proceeding
413-DTOK-BSU- 2020_Zał. nr 4 Formularz cenowy.xlsx xlsx 19.5 2020-11-02 08:17:00 Proceeding
413-DTOK-BSU-2020_Zał. nr 3 Formularz oferty.docx docx 182.25 2020-11-02 08:17:00 Ordered object
413-DTOK-BSU-2020_Zał. nr 3 Formularz oferty.docx docx 182.25 2020-11-02 08:17:00 Ordered object
413-DTOK-BSU- 2020_Zał. nr 4 Formularz cenowy.xlsx xlsx 19.5 2020-11-02 08:17:00 Criterium
413-DTOK-BSU- 2020_Zał. nr 4 Formularz cenowy.xlsx xlsx 19.5 2020-11-02 08:17:00 Criterium
413-DTOK-BSU- 2020_Zał. nr 4 Formularz cenowy.xlsx xlsx 19.5 2020-11-02 08:17:00 Criterium
Wynik_postępowania_413_DTOK_BSU_2020.pdf pdf 498.67 2020-11-17 12:39:58 Public message

Announcements

2020-11-17 12:39 Agnieszka Walczak Informacja o wyniku postępowania nr 413/DTOK/BSU/2020.

Wynik_postępowania_4 [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakres podstawowy a) Konserwacja i przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta UTB oraz inne czynności wynikające z bieżącej eksploatacji, konieczne dla zapewnienia nieprzerwanego, bezpiecznego i bezawaryjnego działania UTB w budynkach kompleksu EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi. b) Świadczenie usługi całodobowego pogotowia technicznego, obejmującego utrzymywanie stałych modułów komunikacyjnych w ramach całodobowego centrum zgłoszeniowego.

413-DTOK-BSU-2020_Za [...].docx

1 service EC1 Łódź - Miasto Kultury
Targowa 1/3
90-022, Łódź
(0)
2 Zakres dodatkowy Sukcesywne usuwanie awarii i dokonywanie napraw, każdorazowo na wyraźne zgłoszenie Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy.

413-DTOK-BSU-2020_Za [...].docx

1 man-hour EC1 Łódź - Miasto Kultury
Targowa 1/3
90-022, Łódź
(0)
3 Zakres dodatkowy Uwalnianie osób, uwięzionych w kabinie dźwigu, na każde zgłoszenie przekazane do centrum zgłoszeniowego lub dokonane w każdy inny sposób w okresie obowiązywania umowy. 1 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 0% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2021 r. (z zastrzeżeniem że jeżeli umowa jest zawarta przed dniem 1.01.2021 r., to wówczas umowa obowiązuje od dnia 1.01.2021 r.). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dojazdu oraz użycia przez Wykonawcę materiałów do przeglądów i konserwacji urządzeń UTB, takich jak np.: oleje, smary, styki, żarówki sygnalizacyjne i oświetlenia kabiny, bezpieczniki, śruby, podkładki, czyściwa, zawleczki itp. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Cena za przeglądy i konserwacje 70% Cena za konserwację i przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta UTB oraz inne czynności wynikające z bieżącej eksploatacji, oraz świadczenie usługi całodobowego pogotowia technicznego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (Buyer requires the attachment of a file)

413-DTOK-BSU- 2020_Z [...].xlsx

(0)
6 Cena za czas reakcji w przystąpieniu do naprawy 5% Cena za czas rozpoczęcia usuwania awarii od chwili jej zgłoszenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (Buyer requires the attachment of a file)

413-DTOK-BSU- 2020_Z [...].xlsx

(0)
7 Cena za roboczogodzinę 25% Cenna za jedną roboczogodzinę dla zakresu dodatkowego (w okresie realizowania umowy). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (Buyer requires the attachment of a file)

413-DTOK-BSU- 2020_Z [...].xlsx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 276