Proceeding: OR.VI. 037.1.9.2020 kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Leszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych

Katarzyna Tyczyńska
Powiat Leszczyński
Deadlines:
Published : 27-10-2020 14:39:00
Placing offers : 06-11-2020 10:00:00
Offers opening : 06-11-2020 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
obsługa bankowa.pdf pdf 371.67 2020-10-27 14:39:00 Proceeding
edytowalne załączniki - obsługa bankowa.docx docx 18.87 2020-10-27 14:39:00 Proceeding
obsługa bankowa - wyjaśnienia.pdf pdf 220.33 2020-11-02 15:30:08 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 192.49 2020-11-20 14:36:06 Public message

Announcements

2020-11-20 14:36 Katarzyna Tyczyńska Informacja o wyborze oferty na kompleksową obsługę bankową Powiatu Leszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych

informacja o wyborze [...].pdf

2020-11-02 15:30 Katarzyna Tyczyńska Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Leszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych

obsługa bankowa - wy [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Leszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Leszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym Starostwa Powiatowego w Lesznie, oraz świadczenie Powiatowi usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Powiatu w okresie od 15.12.2020 do 14.12.2023 r. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 0.5% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku 0.4% kryterium będzie oceniane punktowo w skali 0-40 pkt; za zaoferowanie najwyższego oprocentowania oferta otrzyma 40 pkt, w przypadku pozostałych stawek oprocentowania punktacja zostanie obliczona wg wzoru: Attachment required (0)
3 Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w skali roku 0.1% kryterium będzie oceniane punktowo w skali 0-10 pkt, za zaoferowanie najniższego oprocentowania oferta otrzyma – 10 pkt, w przypadku pozostałych stawek oprocentowania punktacja zostanie obliczona wg wzoru Attachment required (0)
4 posiadanie zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.), lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych. Attachment required (0)
5 spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu z postępowania - spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Pzp Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 390