Proceeding: Odnowienie wsparcia dla posiadanych licencji Manage Engine na 12 miesięcy

Irena Stachura
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Deadlines:
Posted : 26-10-2020 15:03:00
Placing offers: 02-11-2020 15:00:00
Opening offers : 02-11-2020 15:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  działając na podstawie art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na odnowienie wsparcia dla posiadanych licencji Manager Engine wszystkich solidnych wykonawców.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 7 dni od podpisania umowy;

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. ... miesięcy;

- referencje: proszę o załączenie min. ..... listów referencyjnych


Zastrzeżenia Zamawiającego:

Zamawiający zastrzega .............

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 123713102.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 17:00.    

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja - odnowienie wsparcia dla posiadanych licencji Manage Engine na 12 miesięcy.docx docx 14.44 2020-10-26 15:03:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odnowienie wsparcia dla posiadanych licencji Manage Engine na 12 miesięcy zgodnie ze specyfikacja

Specyfikacja - odnow [...].docx

1 pc. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE
Zarzecze 106
30-134, Kraków
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 132