Proceeding: ZABEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH WIELKOGABARYTOWYCH FOLIĄ TERMOKURCZLIWĄ

Agata Bryczyńska
Centrum Szkolenia Policji
Deadlines:
Posted : 26-10-2020 13:12:00
Placing offers: 02-11-2020 13:12:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Opis przedmiotu zamówienia:

Zabezpieczenie jednostek pływających wielkogabarytowych folią termokurczliwą LDPE Ripack przeznaczoną do zabezpieczania łodzi.

Warunki jakie musi spełnić wykonawca:

Składający ofertę musi posiadać aktualny wpis do rejestru działalności gospodarczej (CEIDG) lub przypadku wybierania innej formy prowadzenia działalności niż jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna - w KRS;

Miejsce wykonania działalności przez składającego ofertę, musi znajdować się nie dalej niż w promieniu 40 km od Bazy Szkoleniowej w Kalu.

Składający ofertę musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swoim zakresem co najmniej: naruszenie powierzonego mienia, a w szczególności kradzież oraz jego uszkodzenie lub zniszczenie ( do wglądu, kopię załączyć do składania ofert).

Wykonawca powinien posiadać pojazd, który umożliwi przewóz łodzi do miejsca wykonania usługi z wykorzystaniem przyczepy podłodziowej. Koszt przewozu łodzi pokrywa wykonawca.Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 BALTIC RIB 750 ROK PRODUKCJI 2007 1 pc. Baza Szkoleniowa Policji Wodnej w Kalu
Kal 34
11-600, Węgorzewo
(0)
2 BALTIC RIB 900 ROK PRODUKCJI 2010 1 pc. Baza Szkoleniowa Policji Wodnej w Kalu
Kal 34
11-600, Węgorzewo
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - Do 31.12.2020 r. (0)
Unlock the form

The number of page views: 128