Proceeding: ZP/PN/18/2020 Pomoc pod nadzorem personelu medycznego w opiece przy pacjencie, zapewnienie transportu wewnętrznego oraz kompleksowe sprzątanie obiektów dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu wraz ze stałym uzupełnianiem dozowników ściennych, podajników i wkładów

Deadlines:
Published : 21-10-2020 09:20:00
Placing offers : 14-12-2020 09:30:00
Offers opening : 14-12-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 503 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 101.27 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SIWZ-wzór umowy dzierżawy-najmu.docx docx 21.25 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ (zał.2 do umowy)- powierzchnie i ilości łóżek.xls xls 86.5 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIW-f.o.docx docx 17 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ-k.c.docx docx 16.31 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ.docx docx 15.54 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie ilość osób.docx docx 17.17 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ-wykaz usług.docx docx 14.98 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ- wykaz środków.docx docx 15.25 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ-wzór umowy+zał.1 i 3.docx docx 57.64 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SIWZ- JEDZ.doc doc 183.5 2020-10-21 09:20:00 Proceeding
modyfikacja SIWZ.pdf pdf 247.78 2020-10-28 12:32:49 Public message
wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 1447.62 2020-10-28 12:30:10 Public message
Po modyfikacj-Załącznik nr 8 do SIWZ-wzór umowy+zał.1 i 3.docx docx 59.05 2020-10-28 12:32:49 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 67.89 2020-11-02 09:14:51 Public message
zwiadomienie o otrzymaniu odwołania .pdf pdf 305.38 2020-11-03 10:50:36 Public message
upoważnienie 01.10.2020 Wieczorek Kinga.pdf pdf 201.18 2020-11-03 10:50:36 Public message
Treść Odwołania KIO-Impel.pdf pdf 1007.46 2020-11-03 10:50:36 Public message
Modyfikacja SIWZ 2.pdf pdf 235.22 2020-11-10 15:15:31 Public message
zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 67.77 2020-11-13 13:17:36 Public message
postanowienie KIO 2852-20.pdf pdf 126.35 2020-11-16 12:23:15 Public message
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 344.28 2020-12-14 12:15:33 Public message
załącznik nr 4 do SIWZ.docx docx 15.54 2020-12-14 12:15:33 Public message
uniewazanie.pdf pdf 301.8 2020-12-16 12:34:07 Public message

Announcements

2020-12-16 12:34 Katarzyna Ciurysek Unieważnienie

uniewazanie.pdf

2020-12-14 12:15 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Protokół z otwarcia ofert + zał.4

protokół z otwarcia [...].pdf

załącznik nr 4 do SI [...].docx

2020-11-16 12:23 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu postanowienie KIO

postanowienie KIO 28 [...].pdf

2020-11-13 13:17 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zmiana ogłoszenia 2

zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

2020-11-10 15:15 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Modyfikacja SIWZ 2- UWAGA- zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!

Modyfikacja SIWZ 2.p [...].pdf

2020-11-03 10:50 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Zawiadomienie o otrzymaniu ODWOŁANIA oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

zwiadomienie o otrzy [...].pdf

upoważnienie 01.10.2 [...].pdf

Treść Odwołania KIO- [...].pdf

2020-11-02 09:14 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2020-10-28 12:32 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Modyfikacja SIWZ wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 8-wzorem umowy-
UWAGA- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

modyfikacja SIWZ.pdf

Po modyfikacj-Załącz [...].docx

2020-10-28 12:30 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wyjaśnienia do SIWZ

wyjaśnienia do SIWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1294