Proceeding: OW.271.05.2020 Wykonanie audytu organizacyjno-finansowego szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg

Barbara Wiśniewska
Urząd Gminy w Elblągu
Deadlines:
Posted : 21-10-2020 08:50:00
Placing offers: 02-11-2020 13:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 do zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 14.23 2020-10-21 08:50:00 Ordered object
Zaproszenie do zlożenia oferty.pdf pdf 871.44 2020-10-21 08:50:00 Ordered object
Załącznik nr 3 do zaproszenia - wzór umowy.pdf pdf 131.14 2020-10-21 08:50:00 Ordered object
załącznik nr 4 do zaproszenia - wzór umowy na powierzenie przetwarzania danych.pdf pdf 2247.42 2020-10-21 08:50:00 Ordered object
Załącznik nr 2 do zaproszenia - formularz ofertowy.docx docx 21.17 2020-10-21 08:50:00 Criterium
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - oświadczenie o VAT.docx docx 17.4 2020-10-21 08:50:00 Criterium
załącznik nr 1 do formularza ofertowego - klauzula informacyjna.docx docx 16.11 2020-10-21 08:50:00 Criterium
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #388145.pdf pdf 29.22 2020-11-02 14:53:58 Public message
informacja o zamknięciu postępowania.pdf pdf 202.7 2020-11-05 12:24:20 Public message

Announcements

2020-11-05 12:24 Barbara Wiśniewska INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY

informacja o zamknię [...].pdf

2020-11-02 14:53 Barbara Wiśniewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie audytu organizacyjno-finansowego szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 do za [...].docx

Zaproszenie do zloże [...].pdf

Załącznik nr 3 do za [...].pdf

załącznik nr 4 do za [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4843 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2 do za [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Klauzula informacyjna RODO - Proszę potwierdzić dołączając wypełnioną i podpisaną klauzulę informacyjną oraz wpisując "Akceptuję" (Buyer requires the attachment of a file)

załącznik nr 1 do fo [...].docx

(0)
3 Brak zaległości w zobowiązaniach w stosunku do Skarbu Państwa, posiadanie prawa do dysponowania towarem, zobowiązanie do rozliczenia VAT od transakcji z organem - Wykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zobowiązaniach w stosunku do Skarbu Państwa, które uniemożliwiłby zapłatę VAT z faktury oraz że ma prawo dysponowania towarem, a także że VAT od transakcji zostanie rozliczony z organem. Proszę potwierdzić dołączając wypełnione i podpisane Oświadczenie oraz wpisując "Oświadczam" (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2 do fo [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 435