Proceeding: ZP/19/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Posted : 20-10-2020 14:23:00
Placing offers: 20-11-2020 10:00:00
Opening offers : 20-11-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 183.19 2020-10-20 14:23:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy_i_cenowy.doc doc 112 2020-10-20 14:23:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_JEDZ.doc doc 184.5 2020-10-20 14:23:00 Proceeding
pakiet 3.1_cykloergometr.doc doc 235.5 2020-10-20 14:23:00 Proceeding
pakiet 3.2_cytometr.docx docx 28.75 2020-10-20 14:23:00 Proceeding
pakiet 3.3_homogenizator.docx docx 29.82 2020-10-20 14:23:00 Proceeding
pakiet 3.4_chłodziarko-zamrazarki_i_wytwornica_lodu.docx docx 25.36 2020-10-20 14:23:00 Proceeding
pakiet 3.5_kriostat.DOCX DOCX 32.67 2020-10-20 14:23:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_Projekt_umowy.pdf pdf 891.34 2020-10-20 14:23:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 5323.53 2020-10-20 14:23:00 Proceeding
Zmiana_tresci_SIWZ_21.10.2020.pdf pdf 689.69 2020-10-21 14:15:22 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_04.11.2020.pdf pdf 454.7 2020-11-04 12:51:11 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_09.11.2020.pdf pdf 198.74 2020-11-09 13:36:44 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_20.11.2020.pdf pdf 1325.83 2020-11-20 13:21:18 Public message
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY- grupa kapitałowa.docx docx 34.54 2020-11-20 13:21:18 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_w_zakresie_cz.1_25.11.20220.pdf pdf 714.85 2020-11-25 11:14:20 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_w_zakresie_cz.5_26.11.2020.pdf pdf 317.25 2020-11-26 12:32:21 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_w_zakresie_cz.3.pdf pdf 103.28 2020-11-30 12:47:20 Public message
Rozstrzygniecie_POSTEPOWANIA_W_ZAKRESIE_CZ.2.pdf pdf 309.8 2020-11-27 12:27:43 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_w zakresie_cz.4.pdf pdf 329.85 2020-12-07 11:38:37 Public message

Announcements

2020-12-07 11:38 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części 4 z dnia 07.12.2020.

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-11-30 12:47 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie cz.3 z dnia 30.11.2020

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-11-27 12:27 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części 2 z dnia 27.11.2020

Rozstrzygniecie_POST [...].pdf

2020-11-26 12:32 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie cz. 5 z dnia 26.11.2020

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-11-25 11:14 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie cz.1 z dnia 25.11.2020

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-11-20 13:21 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert 20.11.2020

Informacja_z_otwarci [...].pdf

OŚWIADCZENIE WYKONAW [...].docx

2020-11-09 13:36 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego 09.11.2020

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-11-04 12:51 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego 04.11.2020

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-10-21 14:15 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ 21.10.2020

Zmiana_tresci_SIWZ_2 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 823