Proceeding: 2020.14.ZP Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie

Magdalena Optacy
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Department: Dział Techniczny
Deadlines:
Posted : 19-10-2020 15:58:00
Placing offers: 10-12-2020 10:30:00
Opening offers : 10-12-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

UWAGA! Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt Wykonawczy, jest w całości dostępny pod linkiem: https://www.999.szczecin.pl/public/2020_14_ZP_zalacznik_nr_9_-_projekt_wykonawczy.zip


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020.14.ZP załącznik nr 9 - projekt Wykonawczy.pdf pdf 216.87 2020-10-19 15:58:00 Proceeding
2020_14_ZP_zalacznik_nr_8_-_projekt_budowlany.zip zip 381629.06 2020-10-19 15:58:00 Proceeding
2020.14.ZP ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.24 2020-10-19 15:58:00 Proceeding
2020.14.ZP SIWZ+ załączniki nr 1 - 7.zip zip 2477.33 2020-10-19 15:58:00 Proceeding
2020.14.ZP załącznik nr 10 - przedmiary.zip zip 8686.55 2020-10-19 15:58:00 Proceeding
2020.14.ZP załącznik nr 11 - pozwolenie na budowę.pdf pdf 2325.15 2020-10-19 15:58:00 Proceeding
2020.14.ZP załącznik nr 12 - Wykaz Cen.xlsx xlsx 12.17 2020-10-19 15:58:00 Proceeding
ODWOŁANIE - budowa siedziby WSPR.pdf pdf 270.79 2020-10-30 12:35:13 Public message
informacja o wniesieniu odwołania.pdf pdf 208.01 2020-10-30 12:35:13 Public message
20201102075044999.pdf pdf 546.38 2020-11-05 14:36:22 Public message
B2_4.pdf pdf 432.87 2020-11-05 14:36:22 Public message
20201102075024349.pdf pdf 386.13 2020-11-05 14:36:22 Public message
2019_11_18_decyzja_ zgoda na wycinkę_Twardowskiego.pdf pdf 6975.25 2020-11-05 14:36:22 Public message
2018 02 13 WSPR PW IS B2 WEW WEN Rys.50.pdf pdf 2452.1 2020-11-05 14:36:22 Public message
SIWZ - zał. po zmianach.zip zip 2425.15 2020-11-05 14:36:22 Public message
2020.14.ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 98.39 2020-11-05 14:36:22 Public message
WYJAŚNIENIE NR 1.pdf pdf 7933.69 2020-11-05 14:36:22 Public message
2020.14.ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.11..pdf pdf 84.07 2020-11-10 18:18:38 Public message
2020.14.ZP SIWZ po zmianach 09.11.pdf pdf 926.49 2020-11-10 18:18:38 Public message
2020.14.ZP załącznik nr 5 - wzór umowy po zmianach 09.11..pdf pdf 751.4 2020-11-10 18:18:38 Public message
2020.14.ZP załącznik nr 7 - OPZ i OW po zmianach 09.11..pdf pdf 1102.82 2020-11-10 18:18:38 Public message
WYJAŚNIENIE NR 2.pdf pdf 4918.22 2020-11-10 18:18:38 Public message
_ZSZ_3,4_B1_schody.xls xls 911 2020-11-16 19:51:54 Public message
2020.14.ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.11..pdf pdf 83.23 2020-11-16 19:51:54 Public message
2020.14.ZP SIWZ po zmianach 16.11..pdf pdf 926.64 2020-11-16 19:51:54 Public message
2020.14.ZP załącznik nr 7 - OPZ i OW po zmianach 16.11..pdf pdf 1101.73 2020-11-16 19:51:54 Public message
B1_7 schody KL-1.pdf pdf 382.75 2020-11-16 19:51:54 Public message
B1_8_schody KL-2.pdf pdf 410.97 2020-11-16 19:51:54 Public message
P_PRZEDMIAR.ath ath 7.82 2020-11-16 19:51:54 Public message
P_PRZEDMIAR_BMS.ath ath 27.92 2020-11-16 19:51:54 Public message
WYJAŚNIENIE NR 3.pdf pdf 931.43 2020-11-16 19:51:54 Public message
sprostowanie treści SIWZ.pdf pdf 430.45 2020-11-16 19:54:53 Public message
2017_09_12_geologia komplet pomniejszona do wyslania.zip zip 4690.82 2020-11-24 19:35:48 Public message
2020.14.ZP SIWZ po zmianach.pdf pdf 926.71 2020-11-24 19:35:48 Public message
2018 02 13 WSPR PW IS ZEW Rys.3.pdf pdf 325.82 2020-11-24 19:35:48 Public message
2019_07_03_uzgodnienie projektu orange.pdf pdf 102.93 2020-11-24 19:35:48 Public message
2020.14.ZP modyfikacja treści SIWZ.pdf pdf 497.76 2020-11-24 19:35:48 Public message
2020.14.ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 75.06 2020-11-24 19:35:48 Public message
2020.14.ZP załącznik nr 5 - wzór umowy po zmianach.pdf pdf 751.48 2020-11-24 19:35:48 Public message
2020.14.ZP załącznik nr 7 - OPZ i OW po zmianach.pdf pdf 1102.29 2020-11-24 19:35:48 Public message
Projekt Budowlany - Projekt rozbiórek.pdf pdf 21974.72 2020-11-24 19:35:48 Public message
WYJAŚNIENIE NR 4.pdf pdf 7265.01 2020-11-24 19:35:48 Public message
2020.14.ZP załącznik nr 5 - wzór umowy po zmianach 05.11..pdf pdf 745.73 2020-11-26 08:16:50 Public message
2020.14.ZP załącznik nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy 05.11.pdf pdf 1100.62 2020-11-26 08:16:50 Public message
odpis_pelny_3063_1604602578426.pdf pdf 41.62 2020-11-26 08:16:50 Public message
odpowiedź na odwołanie.pdf pdf 505.05 2020-11-26 08:16:50 Public message
POSTANOWIENIE KIO.pdf pdf 669.9 2020-11-26 08:16:50 Public message

Announcements

2020-11-26 08:16 Magdalena Optacy Zamawiający przekazuje dokumenty dotyczące odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na niniejsze postępowanie.

2020.14.ZP załącznik [...].pdf

2020.14.ZP załącznik [...].pdf

odpis_pelny_3063_160 [...].pdf

odpowiedź na odwołan [...].pdf

POSTANOWIENIE KIO.pd [...].pdf

2020-11-24 19:35 Magdalena Optacy Niniejszym zamawiający przekazuje modyfikację treści SIWZ, wyjaśnienia treści SIWZ oraz dokumenty po zmianach.

2017_09_12_geologia [...].zip

2020.14.ZP SIWZ po z [...].pdf

2018 02 13 WSPR PW I [...].pdf

2019_07_03_uzgodnien [...].pdf

2020.14.ZP modyfikac [...].pdf

2020.14.ZP ogłoszeni [...].pdf

2020.14.ZP załącznik [...].pdf

2020.14.ZP załącznik [...].pdf

Projekt Budowlany - [...].pdf

WYJAŚNIENIE NR 4.pdf

2020-11-16 19:54 Magdalena Optacy Zamawiający przekazuje zmianę treści SIWZ.

sprostowanie treści [...].pdf

2020-11-16 19:51 Magdalena Optacy Niniejszym zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ oraz dokumenty po zmianach.

_ZSZ_3,4_B1_schody.x [...].xls

2020.14.ZP ogłoszeni [...].pdf

2020.14.ZP SIWZ po z [...].pdf

2020.14.ZP załącznik [...].pdf

B1_7 schody KL-1.pdf

B1_8_schody KL-2.pdf

P_PRZEDMIAR.ath

P_PRZEDMIAR_BMS.ath

WYJAŚNIENIE NR 3.pdf

2020-11-10 18:18 Magdalena Optacy Niniejszym Zamawiający przekazuje wyjaśnienia oraz dokumenty po zmianach.

2020.14.ZP ogłoszeni [...].pdf

2020.14.ZP SIWZ po z [...].pdf

2020.14.ZP załącznik [...].pdf

2020.14.ZP załącznik [...].pdf

WYJAŚNIENIE NR 2.pdf

2020-11-05 14:36 Magdalena Optacy Niniejszym Zamawiający przekazuję pierwszą część wyjaśnień oraz dokumenty po zmianach.

20201102075044999.pd [...].pdf

B2_4.pdf

20201102075024349.pd [...].pdf

2019_11_18_decyzja_ [...].pdf

2018 02 13 WSPR PW I [...].pdf

SIWZ - zał. po zmian [...].zip

2020.14.ZP ogłoszeni [...].pdf

WYJAŚNIENIE NR 1.pdf

2020-10-30 12:35 Magdalena Optacy Niniejszym działając w oparciu o przepis art. 185 ust. 1 pzp Zamawiający przekazuje kopię wniesionego odwołania.

ODWOŁANIE - budowa s [...].pdf

informacja o wniesie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 8427