Proceeding: 281.77.2020 Dostawa polielektrolitu w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego dla MPWIK Sp. z o. o. we Włocławku

Deadlines:
Posted : 19-10-2020 10:21:00
Placing offers: 07-12-2020 10:00:00
Opening offers : 07-12-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku, w prowadzonym postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r. poz. 1843).

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku opublikowany został na stronie internetowej Zamawiającego – www.mpwik.wloclawek.pl w zakładce „przetargi”.

Warunki udzielenia zamówienia ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Warunki Udzielenia Zamówienia.pdf pdf 537.78 2020-10-19 10:21:00 Proceeding
załączniki 1,2, 3, 4.doc doc 77.5 2020-10-19 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna oraz opis procedury przeprowadzenia testów.pdf pdf 98.41 2020-10-19 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf pdf 56.29 2020-10-19 10:21:00 Proceeding
informacja polielektrolit proszek.pdf pdf 33.58 2020-12-07 10:20:41 Public message
informacja polielektrolit.pdf pdf 33.58 2020-12-07 11:21:10 Public message
wynik.pdf pdf 27.04 2020-12-17 13:14:25 Public message

Announcements

2020-12-17 13:14 Mieczysław Małkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

wynik.pdf

2020-12-07 11:21 Mieczysław Małkiewicz Korekta ogłoszenia o złożonych ofertach.

informacja polielekt [...].pdf

2020-12-07 10:20 Mieczysław Małkiewicz Informacja o złożonych ofertach

informacja polielekt [...].pdf

2020-11-18 11:22 Mieczysław Małkiewicz Komunikat o przesunięciu terminu składania ofert.
Z uwagi na przedłużający się okres przeprowadzania prób technologicznych, Zamawiający przesuwa termin składania ofert w niniejszym przetargu na dzień 07.12.2020 r, godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:05.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa polielektrolitu w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego dla MPWIK Sp. z o. o. we Włocławku według opisu 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Sukcesywnie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 596