Proceeding: ROPS.X/2205/46/2020 Wykonanie usługi opracowania i przetestowania 2 innowacji społecznych w obszarze minimalizowania skutków pandemii Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego" - ROPS.X/2205/46/2020

Deadlines:
Published : 19-10-2020 11:05:00
Placing offers: 30-10-2020 15:30:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

30.10.2020

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT !!!

Oferty można składać do dnia 30.10.2020 r. do godz. 15:30

Liczy się pieczęć z datą oraz godziną wpływu oferty do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 
przy ul. Nowowiejskiego 11, złożonej na ofercie przez pracownika sekretariatu.


Sekretariat czynny w godzinach 7:30-15:30


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na: "Wykonanie usługi opracowania i przetestowania 2 innowacji społecznych w obszarze minimalizowania skutków pandemii Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załącznikach. 

Nie należy za pomocą platformy składać oferty. Należy je złożyć zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zapytanie ofertowe ROPS.X.2205_46_2020.doc doc 314 2020-10-19 11:12:08 Proceeding
2. zał. nr 1_Formularz ofertowy ROPS.X.2205_46_2020.docx docx 227.81 2020-10-19 11:05:00 Proceeding
3. zał. nr 2_RODO do postępowania ROPS.X.2205_46_2020.doc doc 231.5 2020-10-19 11:05:00 Proceeding
4. zał. nr 3_Wzór umowy_innowacje społeczne ROPS.X.2205_46_2020.docx docx 245.81 2020-10-19 11:05:00 Proceeding
5. zał. nr 4_Oświadczenie_VAT.docx docx 225.58 2020-10-19 11:05:00 Proceeding
Protokół z postepowania ROPS.X.2205_46_2020.pdf pdf 504.14 2020-11-11 17:11:29 Public message

Announcements

2020-11-11 17:11 Katarzyna Sieradzka Protokół z postepowania ROPS.X.2205/46/2020

Protokół z postepowa [...].pdf

2020-10-30 01:52 Katarzyna Sieradzka UWAGA!!! Zamawiający zmienił termin składania ofert.

The number of page views: 626