Proceeding: 2020/S 202-491438 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj sieci rozdzielczej i przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rycerskiej 9 w Bydgoszczy

Deadlines:
Posted : 16-10-2020 11:14:00
Placing offers: 18-11-2020 13:00:00
Opening offers : 18-11-2020 13:05:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj sieci rozdzielczej i przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rycerskiej 9  w Bydgoszczy

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2020_S202_491438.pdf pdf 150.07 2020-10-16 11:14:00 Proceeding
2020-10-16 SIWZ Rycerska 9.pdf pdf 524.62 2020-10-16 11:14:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane.pdf pdf 601.11 2020-10-16 11:14:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 189 2020-10-16 11:14:00 Proceeding
3. Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 50 2020-10-16 11:14:00 Proceeding
2020-02-14 WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH.docx docx 100.22 2020-10-16 11:14:00 Proceeding
PFU Rycerska 9.pdf pdf 3806.12 2020-10-16 11:14:00 Proceeding
Załacznik do PFU.pdf pdf 55.03 2020-10-16 11:14:00 Proceeding
2019-03-29 harmonogram - wzór.xlsx xlsx 27.48 2020-10-16 11:14:00 Proceeding
Załącznik do umowy Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej.docx docx 26.38 2020-10-16 11:14:00 Proceeding
2020-11-18 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 191.69 2020-11-18 13:35:03 Public message
2020-11-18 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 190.25 2020-11-19 09:28:05 Public message

Announcements

2020-11-19 09:28 Izabela Smejlis W załączeniu Informacja z otwarcia ofert z poprawioną datą

2020-11-18 Informacj [...].pdf

2020-11-18 13:35 Magdalena Urban 2020-11-18 Informacja z otwarcia ofert

2020-11-18 Informacj [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 499