Proceeding: ZG.270.4.2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej,objętych planem finansowo gospodarczym na 2021 r. i przewidzianych do wykonania w latach 2022-2023 na terenie Nadleśnictwa Chełm

Piotr Kosmała
Nadleśnictwo Chełm
Deadlines:
Posted : 16-10-2020 10:10:00
Placing offers: 19-11-2020 09:00:00
Opening offers : 19-11-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
0 SIWZ.pdf pdf 632.59 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
1 Zał. nr 1_oferta_2020.07.31.doc doc 167 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
2 Zał. nr 2. kosztorys ofertowy PAKIET 2.doc doc 181.5 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
2 Zał. nr 2. kosztorys ofertowy PAKIET 3 .doc doc 182 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
2 Zał. nr 2. kosztorys ofertowy PAKIET 4.doc doc 179.5 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
2 Zał. nr 2. kosztorys ofertowy PAKIET 5.doc doc 180 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
2 Zał. nr 2. kosztorys ofertowy PAKIET 6.doc doc 180 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
2 Zał. nr 2. kosztorys ofertowy PAKIET 1 .doc doc 178 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
3 Zał. nr 3. opis przedmiotu zamóweienia_2020.06.22.doc doc 155.5 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
4 Zał nr 3.1 PAKIET 1 _ rozmiar_prac_wg_grup_czynn.pdf pdf 568.23 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
5 Zał nr 3.2 PAKIET 1 _ układ_sortymentowy_pozyskania_drewna.pdf pdf 122.58 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
6 Zał nr 3.3 PAKIET 1 _zestawienie_st._trud.i_i_wsp._utrudnień_pozyskania_oraz_stref_trudności_i_odległości_zrywki.pdf pdf 112.37 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
7 Zał. nr 3.4 PAKIET 1 _zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.pdf pdf 59.88 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
8 Zał. nr 3.5 PAKIET 1_informacja_o_stosowaniu_możliwych_technologii_pozyskania_drewna.pdf pdf 110.72 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
9 Zał. nr 3.1 PAKIET 2_rozmiar_prac_wg_grup_czynności.pdf pdf 657.01 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
10 Zał nr3.2 PAKIET 2 _układ_sortymentowy_pozyskania_drewna.pdf pdf 142.77 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
11 Zał nr3.3 PAKIET 2 -_zestawienie_st._trud._i_wsp._utrudnień_pozyskania_oraz_stref_trudności_i_odległości_zrywki.pdf pdf 112.24 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
12 Zał nr 3.4. Pakiet 2_ zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.pdf pdf 59.62 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
13 Zał. nr 3.5 PAKIET 2 _informacja_o_stosowaniu_możliwych_technologii_pozyskania_drewna.pdf pdf 139.29 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
14 Zał. nr 3.1. PAKIET 3_rozmiar_prac_wg_grup_czynności.pdf pdf 433.7 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
15 Zał. nr 3.2 PAKIET 3 _układ_sortymentowy_pozyskania_drewna.pdf pdf 133.99 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
16 Zał nr 3.3. PAKIET 3_zestwienie_st.trud._i_wsp._utrudnień_pozyskania_oraz_stref_trudności_i_odległości_zrywki.pdf pdf 108.64 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
17 Zał. nr 3. 4. PAKIET 3 zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.pdf pdf 59.63 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
18 Zał nr. 3.5. PAKIET 3_informacja_o_stosowaniu_możliwych_technologii_pozyskania_drewna.pdf pdf 95.83 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
19 Zał nr 3.1.PAKIET 4 _rozmiar_prac_wg_grup_czynności.pdf pdf 425.71 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
20 Zał nr 3.2. PAKIET 4 _układ_sortymentowy_pozyskania_drewna.pdf pdf 123.78 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
21 Zał. nr 3.3.PAKIET 4-_zestawienie_st._trud.iwsp._utrudnień_pozyskania_oraz_str._trud._i_odległości_zrywki.pdf pdf 105.1 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
22 Zał. nr 3.4. PAKIET 4zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.pdf pdf 59.62 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
23 Zał.nr 3.5 .PAKIET 4_informacja_o_stosowaniu_możliwych_technologii_pozyskania_drewna.pdf pdf 114.14 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
24 ZAł. nr 3.1. PAKIET 5_rozmiar_prac_wg_grup_czynności.pdf pdf 538.33 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
25 Zał nr 3.2. PAKIET 5_układ_sortymentowy_pozyskania_drewna.pdf pdf 132.14 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
26 Zał. nr 3.3. PAKIET 5 zestawieni st.trud.i_wsp._utrudnień_pozyskania_oraz_st. trudności_i_odległości_zrywki.pdf pdf 108.77 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
27 Zał. nr 3.4 PAKIET 5 zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.pdf pdf 59.87 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
28 Zał .nr 3.5. PAKIET 5_informacja_o_stosowaniu_możliwych_technologii_pozyskania_drewna.pdf pdf 94.62 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
29 Zał nr 3.1. PAKIET 6 _rozmiar_prac_wg_grup_czynności.pdf pdf 444.1 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
30 Zał. nr 3.2. PAKIET 6 _układ_sortymentowy_pozyskania_drewna.pdf pdf 140.61 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
31 Zał. nr 3.3. PAKIET 6_-_zestawienie_st._trud._wsp._utrud._pozyskania_oraz_stref_trudności_i_odległości_zrywki.pdf pdf 108.88 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
32 Zał. nr 3.4.PAKIET 6 zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.pdf pdf 59.91 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
33 Zał. nr 3.5. PAKIET6_informacja_o_stosowaniu_możliwych_technologii_pozyskania_drewna.pdf pdf 134.48 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
33 Zał. nr 3.6. katalog norm czasu.pdf pdf 7537.31 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
34 Zał.nr 3.7 Normu zakładowe Decyzja 29.2020 w sprawie ustalenia norm zakładowych pracochłonności.pdf pdf 102.34 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
35 Zał. nr 4 Opis standardu wykonastwa prac leśnych wraz z procedurą odbiru prac.pdf pdf 509.07 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
36 Zał. nr 5 _JEDZ_2020.07.31.doc doc 295 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
37 Zał. nr 6 _zob.podm.trzec._2020.07.31.doc doc 74.5 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
38 Zał. nr 7_ ośw. _gr. kapitał._2020.07.31.doc doc 77 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
39 Zał. nr 8 _ośw. o braku podst. do wykl._2020.07.31.doc doc 72.5 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
40 Zał. nr 9_ wykaz usług_2020.07.31.docx docx 24.3 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
41 Zał. nr 10_wykaz osób_2020.07.31.docx docx 24.23 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
42 Zał. nr 11_wykaz urz._2020.07.31.docx docx 24.63 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
43 Zał. nr 12 Wzór umowy.pdf pdf 590.56 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
44 Zał. nr 13 Regulamin platwormy zakupowej.pdf pdf 513.45 2020-10-16 10:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 245.47 2020-11-02 13:10:00 Proceeding
ZMIANY do SIWZ NR 1.pdf pdf 347.91 2020-11-04 11:57:01 Proceeding
Informacja dla wykonawców w sprawie zebrania.pdf pdf 176.13 2020-10-20 09:22:17 Public message
Wyjaśninie treści siwz 1 nr_ na platformę zak._odp. na pyt. .pdf pdf 317.48 2020-11-04 11:59:00 Public message
Wyjaśninie treści siwz nr 2 na platformę zak. odp. na pyt.pdf pdf 140.67 2020-11-13 15:31:19 Public message
Lista uczestników oraz oświadczenia.pdf pdf 1494.94 2020-11-19 11:43:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 153.99 2020-11-19 13:28:20 Public message
Zawiadonienie_o unieważnieniu_postępowania.pdf pdf 161.99 2020-11-23 15:44:10 Public message

Announcements

2020-11-23 15:44 Piotr Kosmała Informacja o unieważnieniu postępowania.

Zawiadonienie_o unie [...].pdf

2020-11-19 13:28 Piotr Kosmała W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-19 11:43 Piotr Kosmała W załączeniu dokument z otwarcia ofert - lista uczestników i oświadczenia.

Lista uczestników or [...].pdf

2020-11-13 15:31 Piotr Kosmała W załączeniu odpowiedź Nadleśnictwa Chełm na zadane pytanie.

Wyjaśninie treści si [...].pdf

2020-11-04 11:59 Piotr Kosmała W załączeniu odpowiedź Nadleśnictwa Chełm na zadane pytania.

Wyjaśninie treści si [...].pdf

2020-10-20 09:22 Jarosław Gwardiak Informacja na temat spotkania z wykonawcami.

Informacja dla wykon [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 881