Proceeding: SPZ.271.19.2020 Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli, uczestników projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”

Ewa Tymińska
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Posted : 16-10-2020 08:36:00
Placing offers: 05-11-2020 09:00:00
Opening offers : 05-11-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 595966-N-2020 z dnia 2020-10-16 r..pdf pdf 240.06 2020-10-16 08:36:00 Proceeding
SIWZ.zip zip 1241.65 2020-10-16 08:36:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 2.1.pdf pdf 281.92 2020-10-26 10:13:31 Public message
Ogłoszenie o zmianie nr 540210246-N-2020 z dnia 26-10-2020 r.pdf pdf 87.24 2020-10-26 10:13:31 Public message
ZMIANA_SIWZ - CZĘŚĆ I Instrukcja.pdf pdf 639.15 2020-10-21 15:16:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540207517-N-2020 z dnia 21-10-2020 r.pdf pdf 77.82 2020-10-21 15:16:59 Public message
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 261.55 2020-10-21 15:16:59 Public message
ZMIANA 2_SIWZ - CZĘŚĆ I Instrukcja.pdf pdf 638.93 2020-10-26 10:23:51 Public message
Wyjaśnienia do SIWZ_27-10-2020.pdf pdf 247.13 2020-10-27 09:55:39 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 295.18 2020-10-28 11:48:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie nr 540212707-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.pdf pdf 80.63 2020-10-28 11:48:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie nr 540212732-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.pdf pdf 75.39 2020-10-28 11:48:24 Public message
ZMIANA 3_SIWZ - CZĘŚĆ I Instrukcja.pdf pdf 639.26 2020-10-28 11:48:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert_05-11-2020.pdf pdf 213.92 2020-11-05 12:53:57 Public message
CZĘŚĆ IV_informacja o UNIEWAŻNIENIU.pdf pdf 250.68 2020-11-12 13:56:06 Public message
CZĘŚĆ II i III_informacja o UNIEWAŻNIENIU.pdf pdf 280.92 2020-11-17 13:18:34 Public message
CZĘŚĆ I_informacja o WYBORZE.docx docx 101.8 2020-11-20 11:15:07 Public message
CZĘŚĆ I_informacja o WYBORZE.pdf pdf 258.38 2020-11-20 11:25:16 Public message
CZĘŚĆ II i III_informacja o UNIEWAŻNIENIU_korekta.pdf pdf 251.77 2020-12-04 10:44:03 Public message
CZĘŚĆ II i III_informacja o UNIEWAŻNIENIU_korekta 2.pdf pdf 251.44 2020-12-04 14:18:11 Public message

Announcements

2020-12-04 14:18 Ewa Tymińska Powiadomienie o korekcie 2 w Informacji o wyniku postępowania w CZĘŚCI II I III zamówienia opublikowanej 17.11.2020 r.

CZĘŚĆ II i III_infor [...].pdf

2020-12-04 10:44 Ewa Tymińska Powiadomienie o korekcie w Informacji o wyniku postępowania w CZĘŚCI II I III zamówienia opublikowanej 17.11.2020 r.

CZĘŚĆ II i III_infor [...].pdf

2020-11-20 11:25 Ewa Tymińska Informacja o wyniku postępowania w CZĘŚCI I zamówienia.

CZĘŚĆ I_informacja o [...].pdf

2020-11-20 11:15 Ewa Tymińska Informacja o wyniku postępowania w CZĘŚCI I zamówienia.

CZĘŚĆ I_informacja o [...].docx

2020-11-17 13:18 Ewa Tymińska Informacja o wyniku postępowania w CZĘŚCI II I III zamówienia.

CZĘŚĆ II i III_infor [...].pdf

2020-11-12 13:56 Ewa Tymińska Informacja o wyniku postępowania w CZĘŚCI IV zamówienia.

CZĘŚĆ IV_informacja [...].pdf

2020-11-05 12:53 Ewa Tymińska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-28 11:48 Ewa Tymińska Odpowiedzi na pytania 3.
Zmiana SIWZ CZĘŚĆ I - Instrukcja w konsekwencji udzielonych odpowiedzi.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (2 szt.) - w konsekwencji udzielonych odpowiedzi oraz zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZMIANA 3_SIWZ - CZĘŚ [...].pdf

2020-10-27 09:55 Ewa Tymińska Wyjaśnienia do SIWZ.

Wyjaśnienia do SIWZ_ [...].pdf

2020-10-26 10:23 Ewa Tymińska Zmiana SIWZ w zw. z udzieloną odpowiedzią 2.

ZMIANA 2_SIWZ - CZĘŚ [...].pdf

2020-10-26 10:13 Ewa Tymińska Odpowiedzi na pytania 2.
Zmiana ogłoszenia.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-10-21 15:16 Ewa Tymińska Odpowiedzi na pytania 1.
Zmiana SIWZ w zw. z udzieloną odpowiedzią.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zw. z udzieloną odpowiedzią.

ZMIANA_SIWZ - CZĘŚĆ [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 623