logo
Agnieszka
Chmielewska
   

Górażdże

Zakład EKOCEM, Górażdże Cement S.A., KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Electronic auction: Odtworzenie kanalizacji deszczowej WBT (12073020) (ID 386696)

Starting date: 16-10-2020 08:53:00

To the end: finished

Current offer value is: 0.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? None
From which price is increment counted? lowest
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

OPIS WYMAGAŃ

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie 

Odtworzenie kanalizacji deszczowej WBT

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

 • Robert Tarkowski 77 777 94 66 – w sprawach merytorycznych

 • Agnieszka Chmielewska 77 777 94 26 – w sprawach handlowych

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

 1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

 2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A

 3. Kodeks Etyczny Dostawców

 4. Ogólne warunki zakupów 
icon Buyer messages

 • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Odtworzenie kanalizacji deszczowej WBT Wykonanie odtworzenia kanalizacji deszczowej od studni deszczwej k97 307,27 do studni deszczowej k99 307,55 w rejonie parkingu WBT.
Dane rurociągu:
średnica 300mm
długość 28 mb
rura PVC-U
Zakres prac:
1.rozkucie nawierzchni betonwej między studniami
2.wykopanie rowu pod trasę rurociągu
3.instalacja nowego rurociągu oraz podłączenie do 2 studni deszczowych
4.przywrócenie nawieżchni betonowej do stanu zastałegoResized_20200708_103941.jpeg (0,28 MB)
Resized_20200708_103914 (002).jpeg (0,25 MB)
Resized_20200708_103833.jpeg (0,25 MB)
1 pc. ***
Offer value:

Legend:

 •  Ranking place  |
 • Leading offer  |
 • Best offer (ex aequo)  |
 • Value higher than the maximum |