Proceeding: 6/10/2020 Opony 26,5R25 do ładowarki kołowej.

Awatar Pracownika
Krzysztof Widz
Zower Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 14-10-2020 09:37:00
Placing offers: 19-10-2020 07:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zapraszamy do ofertowania. 

Postępowanie dotyczy dostawy opon wielkogabarytowych do ładowarki kołowej Liebherr L576Xpower wraz z montażem. Opony dopuszczone przez producenta maszyny: Michelin, Bridgestone, Goodyear. 

Odbiór zdemontowanych opon Michelin XHA2 26,5R25 - 4 sztuki.


Opony do ładowarki Liebherr L576Xpower:

Rozmiar: 26,5R25 L3/L4

Zalecanie opony przez producenta maszyny: Michelin, Bridgestone, Goodyear.W przypadku pytań:  

Krzysztof Widz 517 933 142

lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus


Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.

1. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,  zapakowany i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

5. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
wzór zamówienia wraz z wytycznymi obowiązujęcymi w GK PGE.pdf pdf 238.1 2020-10-14 09:37:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opona 26,5R25 Rozmiar 25,5 R25 L3/L4 producent: Michelin, Bridgestone, Goodyear. Proszę podać cenę wraz z usługą demontażu starych i montażu nowych opon. 4 pc. Zakład Zower Sp. z o.o.
Ul. Furgoła 159
44-230, Czerwionka-Leszczyny
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszty dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin realizacji - Proszę podać okres realizacji (od daty otrzymania zamówienia) (0)
5 Referencje - Prosimy dołączyć listy referencyjne od klientów o zrealizowaniu podobnych usług z ostatnich 36 miesięcy. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Gwarancja 5% Proszę podać okres i warunki gwarancji. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 Specyfikacja 5% Proszę załączyć nazwę producenta, model, specyfikację, atesty/certyfikaty oferowanych opon. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
8 Odbiór używanych opon Michelin XHA2 - 4 sztuki - Proszę o informację o sposobie odbioru używanych opon Michelin XHA2: odkup/utylizacja. Proszę o podanie ewentualnych kosztów lub oferty odkupu. (0)
Unlock the form

The number of page views - 133