Proceeding: U/PN/2020/03/3 sukcesywne dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych do autobusów wraz z obsługą magazynów dla PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu

Deadlines:
Posted : 16-10-2020 10:32:00
Placing offers: 26-11-2020 10:00:00
Opening offers : 26-11-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 151.8 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 19410.78 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ OFERTA.DOC DOC 83.5 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal nr 17 do wzoru umowy.pdf pdf 473.93 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zalacznik nr 19 do wzoru umowy.doc doc 46.5 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal nr 23 do wzoru umowy_cz2.pdf pdf 235.84 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal 22 do wzoru umowy -umowa najmu.pdf pdf 150.18 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
22.1.A do wzoru umowy.pdf pdf 1358.17 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal 22.2 do wzoru umowy.pdf pdf 1516.4 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal 22.3 do wzoru umowy.pdf pdf 1362.37 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal 22.4 do wzoru umowy.pdf pdf 1403.51 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal nr 23 do wzoru umowy_cz1.pdf pdf 6515.15 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal nr 3 do siwz-JEDZ.doc doc 187.5 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal nr 4a do SIWZ.doc doc 37.5 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal nr 4b do SIWZ.doc doc 36.5 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 5 do SIWZ.DOC DOC 34 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do siwz-solaris.ods ods 71.07 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do siwz- Man.ods ods 43.32 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załacznik nr 8 do siwz - Mercedes.ods ods 50.9 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do siwz - VOLVO.ods ods 38.48 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do siwz - JELCZ.ods ods 39.11 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zdjęcia do Załącznika nr_10 do siwz.doc doc 7432.5 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
załącznik nr 11 do siwz- Żarówki.ods ods 23.52 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
załącznik nr 12 do siwz - Łożyska.ods ods 31.43 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
załącznik nr 13 do siwz - paski.ods ods 24.9 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 14 do siwz- art elek.ods ods 26.38 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 15 do siwz- Metale.ods ods 20.96 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
załącznik nr 16 do siwz - sruby.ods ods 24.96 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załacznik nr 17 do siwz - mat pomocnicze.ods ods 37.36 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 17.1 do siwz.odt odt 320.75 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 17.2 do siwz.odt odt 1660.13 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 17.3 do siwz.odt odt 162.1 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 17.4 do siwz.doc doc 1079.5 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 17.5 do siwz.odt odt 430.36 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 17.6 do siwz.odt odt 457.32 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
załącznik nr 18 do siwz - filtr.ods ods 28.19 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
załącznik nr 19 do siwz - lakiery.ods ods 21.8 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 20 do siwz - Zaciski.ods ods 26.12 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal nr 21.1 do SIWZ.doc doc 41.5 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal nr 21.2 do SIWZ.doc doc 48.5 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 22 do SIWZ.DOC DOC 34 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
22.1.B do wzoru umowy.pdf pdf 1516.97 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
zal nr 2 do SIWZ - wzor umowy.pdf pdf 282.29 2020-10-16 10:32:00 Proceeding
załącznik nr 18 do siwz - filtry wersja zmodyfikowana 26_10.ods ods 28.96 2020-10-26 13:10:03 Public message
wyjasnienie siwz z dnia 26_10.pdf pdf 947.35 2020-10-26 13:10:03 Public message
wyjasnienie tresci SIWZ wraz z modyfikacj_12.10.pdf pdf 1420.76 2020-11-12 10:00:30 Public message
zal nr 2 do SIWZ - wzor umowy w wersji zmodyfikowanej.pdf pdf 281.31 2020-11-12 10:00:30 Public message
wyjasnienie siwz wraz z modyfikacją_16_11.pdf pdf 1420.76 2020-11-16 13:34:15 Public message
Załącznik nr 10 do siwz - JELCZ w wersji zmodyfikowanej_16.10.ods ods 37.13 2020-11-16 13:34:15 Public message
wyjasnienie siwz wraz z modyfikacją 19_11.pdf pdf 947.35 2020-11-19 11:33:57 Public message
załącznik nr 18 do siwz - filtry wersja zmodyfikowana 19_11.ods ods 29.28 2020-11-19 11:33:57 Public message
2020-OJS227-560039-pl.pdf pdf 64.3 2020-11-20 12:57:27 Public message
infirmacja z otwarcia ofert.pdf pdf 473.93 2020-11-26 12:32:49 Public message

Announcements

2020-11-26 12:32 Edyta Gruchała 26.11.2020 r. Informacja z otwarcia ofert

infirmacja z otwarci [...].pdf

2020-11-20 12:57 Edyta Gruchała 20.11.2020 r. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2020-OJS227-560039-p [...].pdf

2020-11-19 11:33 Edyta Gruchała 19.11.2020 r. Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją

wyjasnienie siwz wra [...].pdf

załącznik nr 18 do s [...].ods

2020-11-16 13:34 Edyta Gruchała Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją - 16.11.2020 r.
Przedłużenie terminu składania ofert!!!

wyjasnienie siwz wra [...].pdf

Załącznik nr 10 do s [...].ods

2020-11-12 10:00 Edyta Gruchała 12.10 - Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją

wyjasnienie tresci S [...].pdf

zal nr 2 do SIWZ - w [...].pdf

2020-10-26 13:10 Edyta Gruchała Wyjaśnienie treści SIWZ 26.10.2020 r.

załącznik nr 18 do s [...].ods

wyjasnienie siwz z d [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 630