Proceeding: Klimatyzatory Mitsubishi Electric wraz z montażem dla KM PSP Kraków

Wioletta Przecherka
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Department: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Deadlines:
Posted : 12-10-2020 12:45:00
Placing offers: 19-10-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Zamawiający Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  wszystkich solidnych wykonawców. 

Przedmiot postępowania:

1. Klimatyzator Mitsubishi Electric o mocy chłodniczej 3,5 kW model MSZ-HR35VA - 4 szt.

2. Klimatyzator Mitsubishi Electric o mocy chłodniczej 7,0 kW model MSZ-HR70VA - 1 szt.

3. Pilot do każdego urządzenia

4. Wykonanie instalacji sterującej, chłodniczej i zasilającej

5. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostkę zewnętrzną

6. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin lub zastosowanie pompki skroplin

7. Montaż i pierwsze uruchomienie w cenie

8. Wykonanie próby szczelności

Przed złożeniem ofert konieczna wizja lokalna na obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie

przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 32-050 Skawina w godzinach 8:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Dowódcą lub Zastępcą Jednostki.

Dowódca -  bryg. Radosław Rzońca tel. 693 998 091

Zastępca - mł. bryg. Jarosław Lach tel. 693 998 092 


Zamawiający wymaga: 

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji:  do 20 listopada 2020;

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min 5 lat.


Zastrzeżenia Zamawiającego:

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel. 693 998 091 (dowódca Jednostki) lub 693 998 092 (Z-ca Dowódcy) 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 17:00.     


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Klimatyzatory Mitsubishi Electric wraz z montażem - 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - Maksymalnie do 20 listopada 2020 r. Proszę potwierdzić. (0)
4 Gwarancja - min. 5 lat (0)
Unlock the form

The number of page views - 191