Proceeding: Zakup wraz z montażem i szkoleniem z obsługi, 4 kompletów -Monitorów interaktywnych z komputerem OPS, 4 zestawów Cyfrowych rejestratorów zbierających, analizujących i archiwizujących pomiary oraz modułu umożliwiającego dokonanie pomiaru stężenia dwutlenku węgla

Janusz Judziński
Urząd Gminy Komorniki Department: Szkoła Podstawowa w Wirach
Deadlines:
Posted : 12-10-2020 11:32:00
Placing offers: 19-10-2020 09:00:00
Opening offers : 19-10-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Proszę o załączenie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

Wygra Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.

Zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe z gwarancją.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć specyfikację zaoferowanych produktów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach zaoferowanej ceny brutto poszczególne elementy zamówienia do siedziby Zamawiającego do dnia 31 października 2020 roku.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków lub zaoferowania produktu niezgodnego z wymogami Zamawiającego.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru ofertyW przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 618106 565

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy SP Wiry.docx docx 25.43 2020-10-12 11:32:00 Proceeding
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc doc 48 2020-10-12 11:32:00 Proceeding
załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 29.08 2020-10-12 11:32:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 138