Proceeding: ZP/16/2020 Wytworzenie i wdrożenie platformy do zarządzania oraz publikacji danych i zasobów Herbarium Pomeranicum

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Posted : 30-09-2020 13:28:00
Placing offers: 17-12-2020 11:00:00
Opening offers : 17-12-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.86 2020-09-30 13:28:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 8097.49 2020-09-30 13:28:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 3792.04 2020-09-30 13:28:00 Proceeding
Potwierdzenie_wyslania_zmiany_ogloszenia.pdf pdf 231.98 2020-10-20 11:18:03 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_wraz_z_modyfikacją_SIWZ_20.10.2020.pdf pdf 4287.49 2020-10-20 11:18:03 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_22.10.2020.pdf pdf 283.09 2020-10-22 11:46:12 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_23.10.2020.pdf pdf 80.26 2020-10-23 11:55:26 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_wraz_ze_zmiana_tresci_ogloszenia_27.11.2020.pdf pdf 1336.27 2020-11-27 16:07:11 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_wraz_z_modyfikacja_SIWZ_30.11.2020.pdf pdf 838.05 2020-11-30 13:13:54 Public message
Załącznik nr 3 - espd.pdf pdf 88.73 2020-11-30 13:13:54 Public message
Załącznik nr 3 - espd.xml xml 138.75 2020-11-30 13:13:54 Public message
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 291 2020-11-30 13:13:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.11.2020 r..pdf pdf 72.08 2020-11-30 13:13:54 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_02.12.2020.pdf pdf 67.44 2020-12-02 09:25:11 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_dnia_04.12.2020.pdf pdf 67.52 2020-12-04 11:02:43 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_17.12.2020.pdf pdf 614.72 2020-12-17 13:14:58 Public message
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY- grupa kapitałowa.docx docx 295.78 2020-12-17 13:14:58 Public message

Announcements

2020-12-17 13:14 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert 17.12.2020r.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

OŚWIADCZENIE WYKONAW [...].docx

2020-12-04 11:02 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.12.2020

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2020-12-02 09:25 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.12.2020

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2020-11-30 13:13 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SIWZ 30.11.2020

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 3 - esp [...].pdf

Załącznik nr 3 - esp [...].xml

Załącznik nr 3 - JED [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-27 16:07 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 27.11.2020

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-10-23 11:55 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2020-10-22 11:46 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego 22.10.2020

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2020-10-20 11:18 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego wraz z modyfikacją SIWZ- 20.10.2020

Potwierdzenie_wyslan [...].pdf

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1869