Proceeding: SZPiFP-110-20 Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie

Deadlines:
Published : 29-09-2020 12:38:00
Placing offers : 05-11-2020 10:00:00
Offers opening : 05-11-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogoszenie o zamówieniu 2020-OJS189-455317-pl[1].pdf pdf 137.4 2020-09-29 12:38:00 Proceeding
110_20_SIWZ (SIWz z załącznikiem nr 4, 6,7).zip zip 635.99 2020-09-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_SIWZ - Jednolity dokument.zip zip 41.73 2020-09-29 12:38:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3 do_SIWZ - IPU.pdf pdf 453.02 2020-09-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_2 do SIWZ - STWiOR.zip zip 6075.83 2020-09-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_1 do SIWZ cz. 1.zip zip 75812.32 2020-09-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_1 do SIWZ cz. 2.zip zip 77986.97 2020-09-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_1 do SIWZ cz. 3.zip zip 81416.69 2020-09-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_1 do SIWZ cz. 4.zip zip 1888.57 2020-09-29 12:38:00 Proceeding
wyjaśnienia siwz_1.pdf pdf 212.84 2020-10-08 13:05:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1.pdf pdf 71.5 2020-10-16 15:36:06 Public message
Zmiana i wyj. siwz_1.zip zip 1722.67 2020-10-16 15:37:08 Public message
wyjaśnienia siwz_2.pdf pdf 202.63 2020-10-23 13:51:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 71.51 2020-10-28 14:50:14 Public message
zmiana i wyj. siwz_2 z 28.10.2020.pdf pdf 284.96 2020-10-28 14:50:57 Public message
Zmiana i wyj. siwz_3.pdf pdf 233.18 2020-10-30 17:52:31 Public message
załącznik oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 19.8 2020-11-05 12:23:01 Public message
110_20_informacja z otwarcia.pdf pdf 282.33 2020-11-05 12:23:01 Public message
110_20_wybór.pdf pdf 175.06 2020-11-19 15:30:58 Public message

Announcements

2020-11-19 15:30 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

110_20_wybór.pdf

2020-11-05 12:23 Zamówienia Publiczne Informacja w oparciu o art. 86 ust. 5 usatwy Pzp.

załącznik oświadcze [...].docx

110_20_informacja z [...].pdf

2020-10-30 17:52 Zamówienia Publiczne Zmiana i wyj. siwz_3

Zmiana i wyj. siwz_3 [...].pdf

2020-10-28 14:50 Zamówienia Publiczne Zmiana i wyj. siwz_2

zmiana i wyj. siwz_2 [...].pdf

2020-10-28 14:50 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-10-23 13:51 Zamówienia Publiczne wyjaśnienia siwz_2

wyjaśnienia siwz_2.p [...].pdf

2020-10-16 15:37 Zamówienia Publiczne Zmiana i wyj. siwz_1

Zmiana i wyj. siwz_1 [...].zip

2020-10-16 15:36 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-10-08 13:05 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia siwz 1

wyjaśnienia siwz_1.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5000