Proceeding: SPZ.271.13.2020 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADAŃ: CZĘŚĆ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE CZĘŚĆ II TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Izabela Smolarczyk
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Posted : 24-09-2020 13:55:00
Placing offers: 27-10-2020 09:00:00
Opening offers : 27-10-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ dla cześci 1 i części 2 zamówienia.zip zip 149207.14 2020-09-24 13:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 228.05 2020-09-24 13:55:00 Proceeding
zmiana tresci SIWZ.pdf pdf 272.82 2020-09-30 08:31:35 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 98.31 2020-10-01 10:55:17 Public message
Odpowiedź na pytania 1 (1).pdf pdf 493.13 2020-10-02 13:35:41 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 295.04 2020-10-06 11:56:33 Public message
Załączniki do SIWZ do edycji.docx docx 246.03 2020-10-08 14:49:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540197794-N-2020 z dnia 09-10-2020 r..pdf pdf 67.63 2020-10-09 14:42:35 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 267.62 2020-10-09 14:42:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540201217-N-2020 z dnia 14-10-2020 r..pdf pdf 82.93 2020-10-14 13:55:46 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.7z 7z 28069.88 2020-10-14 13:57:03 Public message
odpowiedzi na pytania 4.pdf pdf 351.11 2020-10-14 13:57:41 Public message
Odpowiedzi na pytania pytania 6.pdf pdf 277.25 2020-10-19 12:54:03 Public message
Odpowiedzi na pytania pytania 5.pdf pdf 276.75 2020-10-19 12:54:03 Public message
Zmiana tresci SIWZ 26.10.2020.pdf pdf 310.95 2020-10-26 09:45:20 Public message
Odpowiedzi na pytania 7.pdf pdf 252.8 2020-10-20 14:12:51 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 313.41 2020-10-27 12:21:59 Public message
Informacja o unieważnieniu cz. 2.pdf pdf 349.87 2020-12-02 13:01:29 Public message
Informacja o wyborze oferty - cz. 1.pdf pdf 341.8 2020-12-02 13:01:29 Public message

Announcements

2020-12-02 13:01 Izabela Smolarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1
Informacja o unieważnieniu - cz. 2

Informacja o unieważ [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-27 12:21 Izabela Smolarczyk Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-26 09:45 Izabela Smolarczyk Zmiana treści SIWZ 26.10.2020

Zmiana tresci SIWZ 2 [...].pdf

2020-10-20 14:12 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi na pytania nr 7.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-10-19 12:54 Ewa Tymińska Odpowiedzi na pytania nr 5 i 6.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-10-14 13:57 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi na pytania 4

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-10-14 13:57 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytani [...].7z

2020-10-14 13:55 Izabela Smolarczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-10-09 14:42 Ewa Tymińska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

2020-10-08 14:49 Ewa Tymińska Załączniki do SIWZ do edycji

Załączniki do SIWZ d [...].docx

2020-10-06 11:56 Ewa Tymińska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-10-02 13:35 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2020-10-01 10:55 Izabela Smolarczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - załącznik - informacje dotyczące ofert częściowych

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-30 08:31 Izabela Smolarczyk Zmiana treści SIWZ

zmiana tresci SIWZ.p [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2841