Proceeding: ZP/42/2020 Usługa deratyzacji w obiektach zamkniętych PWiK Sp. z o.o.

Deadlines:
Posted : 23-09-2020 19:20:00
Placing offers: 29-09-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik 1 - Formularz ofertowy.docx docx 49.68 2020-09-23 19:20:00 Proceeding
Wzór umowy .docx docx 31.87 2020-09-23 19:20:00 Proceeding
Zestawienie powierzchni.xlsx xlsx 16.63 2020-09-23 19:20:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia bez studzienek.docx docx 24.96 2020-09-23 19:20:00 Proceeding
Protokół Odbioru.odt odt 19.28 2020-09-23 19:20:00 Proceeding
Protokół z wyboru ofert.xlsx xlsx 40.02 2020-10-02 14:18:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.xlsx xlsx 38.73 2020-09-29 12:17:37 Public message

Announcements

2020-10-02 14:18 Agnieszka Stolarska Raport z wyboru ofert

Protokół z wyboru of [...].xlsx

2020-09-29 12:17 Agnieszka Stolarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].xlsx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa deratyzacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pozostałymi załącznikami, które stanowią integralną część zapytania ofertowego. 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji przedmiotu umowy obejmuje okres od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 163