Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK/ZAP/10/2020 Wykonanie zabudowy istniejącego magazynu osadu - obiekt nr 15 na terenie oczyszczalni ścieków w Jurczycach

Deadlines:
Published : 23-09-2020 10:34:00
Placing offers : 30-09-2020 12:39:05
Offers opening : 02-10-2020 11:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich informuje o postępowaniu wszystkich wykonawców do składania ofert. Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- terminu realizacji: od dnia podpisania umowy - do dnia 11.12.2020r.

W polu kryteria i warunki formalne w poz. 1 należy załączyć:

a) skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - załącznika nr 1

W polu kryteria i warunki formalne w poz. 3 należy załączyć wymagane dokumenty.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
K1 Elewacje.pdf pdf 118.65 2020-09-23 10:34:00 Proceeding
K3 Rys. konstrukcyjny.pdf pdf 791.2 2020-09-23 10:34:00 Proceeding
K2 Rysunek zestawczy.pdf pdf 436.34 2020-09-23 10:34:00 Proceeding
PW wiata - konstrukcja.pdf pdf 150.71 2020-09-23 10:34:00 Proceeding
formularz oferty (2).docx docx 15.38 2020-09-23 10:34:00 Proceeding
20200923102605.pdf pdf 1208.2 2020-09-23 10:34:00 Proceeding
uniewaznienie (2).pdf pdf 37.25 2020-09-30 12:11:29 Public message

Announcements

2020-09-30 12:39 Marcin Trzebski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zgodnie z zawiadomieniem Zamawiający unieważnił postępowanie.
2020-09-30 12:11 Marcin Trzebski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

uniewaznienie (2).pd [...].pdf

2020-09-29 14:47 Marcin Trzebski Informacja Zamawiającego nr 1.
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 02.10.2020r. do godz. 11:00.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie zabudowy istniejącej wiaty magazynu osadu - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin wykonania - termin wykonania do dnia 11.12.2020r., proszę potwierdzić (0)
3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub dokument z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - proszę załączyć do oferty Attachment required (0)

The number of page views: 681