Proceeding: 34/SZP/2020 KOMPLEKSOWE NAPRAWY POJAZDÓW W 2021 ROKU.

Deadlines:
Posted : 21-09-2020 13:10:00
Placing offers: 29-09-2020 08:30:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Service

Requirements and specifications

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami. Opis sposobu przygotowania oferty Zamawiający zawarł w Rozdziale X SIWZ.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał 7 do SIWZ wykaz narzędzi.docx docx 36.44 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 6; 34-2020.pdf pdf 710.59 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 6 do SIWZ - . wykaz usług.docx docx 28.33 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 5 ; 34-2020.pdf pdf 1361.91 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 4; 34-2020.pdf pdf 42.89 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 4 do SIWZ -Informacja - grupa kapitalowa.docx docx 37.23 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 3; do SIWZ - Oswiadczenie-warunki-udzialu.docx docx 40 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 3; 34-2020.pdf pdf 571.28 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 2; 34-2020.pdf pdf 1293.51 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx docx 83.35 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 1; 34-2020.pdf pdf 1053.02 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
SIWZ 34-2020.pdf pdf 12755 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
ogłoszenie 34-2020.pdf pdf 3401.43 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu - wersja edytowana.pdf pdf 445.3 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu - wersja edytowana.docx docx 22.39 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
zał 7; 34-2020.pdf pdf 559.67 2020-09-21 13:10:00 Proceeding
unieważnienie cz. zam. 4, 6, 11.pdf pdf 269.22 2020-09-30 14:57:16 Public message
informacja z otwarcia ofert 34-szp-2020.pdf pdf 2760.31 2020-09-29 14:36:02 Public message
odpowiedź nr 1.pdf pdf 484.38 2020-09-23 14:48:03 Public message

Announcements

2020-09-30 14:57 Marzena Godlewska Informacja dotycząca unieważnienia postępowania w części zamówienia nr 4, 6, 11

unieważnienie cz. za [...].pdf

2020-09-29 14:36 Marzena Godlewska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-23 14:48 Barbara Marcinkiewicz Odpowiedź nr 1

odpowiedź nr 1.pdf

The number of page views - 265