Proceeding: „Zakup i sukcesywne dostawy opału do kotłowni w budynkach Urzędu Miasta i Gminy, świetlicy wiejskiej w Nowej Słupi i kotłowni w Hali Sportowej w Nowej Słupi na sezon grzewczy 2020/2021

Deadlines:
Posted : 18-09-2020 15:14:00
Placing offers: 25-09-2020 12:00:00
Opening offers : 25-09-2020 12:15:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Gminy Nowa Słupia informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na:

„Zakup i sukcesywne dostawy opału do kotłowni  w budynkach Urzędu Miasta i Gminy, świetlicy wiejskiej w Nowej Słupi i kotłowni w Hali Sportowej w Nowej Słupi na sezon grzewczy 2020/2021”

Szczegółowe opis zamówienia zawarty jest w załączniku do postępowania pn. "Projekt umowy"

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty bez podania przyczyny.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności:

30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji:

          od podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r.

 informacje dodatkowe: 

         *  realizacja dostaw samochodem o ładowności do 5 ton, samowyładowczym

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia ekspertyz dostarczanego opału pod kątem parametrów jakościowych. W przypadku niezgodności parametrów koszty badania ponosi Wykonawca, a umowa na dostawę opału zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy


Termin złożenia oferty:

25.09.2020 r. do godz. 12.00. 

Otwarcie ofert:

25.09.2021 r. o godz. 12.15  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41/3178765

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf pdf 333.9 2020-09-18 15:14:00 Proceeding
Projekt umowy.doc doc 69.5 2020-09-18 15:14:00 Proceeding
RAPORT WYBORU OFERTY.pdf pdf 426.14 2020-09-30 10:25:12 Public message

Announcements

2020-09-30 10:25 Zbigniew Siennicki Gmina Nowa Słupia dziękuje za udział w postępowaniu.
W załączeniu RAPORT WYBORU OFERTY.

RAPORT WYBORU OFERTY [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 węgiel kamienny sortyment orzech szacunkowa wielkość zużycia, która może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne 20 metric ton Gmina Nowa Słupia
Rynek 15
26-006, Nowa Słupia
(0)
2 węgiel kamienny sortyment ekomiał szacunkowa wielkość zużycia, która może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne 50 metric ton Gmina Nowa Słupia
Rynek 15
26-006, Nowa Słupia
(0)
3 węgiel - ekogroszek luzem szacunkowa wielkość zużycia, która może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne 15 metric ton Gmina Nowa Słupia
Rynek 15
26-006, Nowa Słupia
(0)
4 pellet drzewny szacunkowa wielkość zużycia, która może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne 20 metric ton Gmina Nowa Słupia
Rynek 15
26-006, Nowa Słupia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5772 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Umowa - Należy zaakceptować warunki projektu umowy (0)
3 Klauzula informacyjna - Należy potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną (0)
Unlock the form

The number of page views - 164