Proceeding: PREF2-252-24/2020 Dostawa tarcz hamulcowych do autobusu szynowego SA138-004

Monika Jażdżewska
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Pomorski Zakład w Gdyni
Deadlines:
Posted : 16-09-2020 11:14:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu POLREGIO sp. z o.o.  Pomorski Zakład w Gdyni zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę  tarcz hamulcowych do autobusu szynowego SA138-004

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu". 

2. Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze Umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”.

3. Oferowany przez Oferenta przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w warunkach ogłoszenia o przetargu;

4. Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty wstępnej oraz przeprowadzenie negocjacji. O negocjacjach Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania 

5. W przypadku pytań:

- merytorycznych lub wniosków formalnych proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysłanie wiadomości bezpośrednio na adres e-mail monika.jazdzewska@p-r.com.pl. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonania wyboru ofert) bez podania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o przetargu - tarcze.pdf pdf 977.5 2020-09-16 11:14:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dostawa tarcz zgodnie z ogłoszeniem o przetargu umieszczonym w załączniku do postępowania, proszę wpisać wartość całej dostawy 16 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 dokumenty i oświadczenia - wymagane jest złożenie skanów dokumentów i oświadczeń zgodnie z ogłoszeniem o przetargu (0)
4 wadium - do postępowania należy wpłacić wadium w wysokości 1500 zł (0)
5 termin dostawy - 5 dni (0)
Unlock the form

The number of page views - 74