Proceeding: GK.7031.2.5.2020AK Dostawa koszy ulicznych

Gospodarka Komunalna
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Wydział Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Posted : 11-09-2020 12:40:00
Placing offers: 16-09-2020 12:00:00
Opening offers : 16-09-2020 12:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32 47 85 387   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 1699.49 2020-09-11 12:46:54 Proceeding
Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 784.65 2020-09-11 12:46:49 Proceeding
Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf pdf 3585.93 2020-09-11 12:46:44 Proceeding
Załącznik nr 1 Tabela cen jednostkowych.pdf pdf 460.9 2020-09-11 12:40:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa koszy ulicznych Całkowita wartość realizacji zadania podana zgodnie z wyliczeniem wynikającym z tabeli cen jednostkowych stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga przedłożenia wypełnionego w/w załącznika

Załącznik nr 1 Tabel [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - zgodnie z załączonym zaproszeniem do składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 111