Proceeding: dostawa posiłków

Deadlines:
Posted : 11-09-2020 09:42:00
Placing offers: 16-09-2020 11:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę posiłków dla uczestników projektu  Zostań młodym odkrywcą świata  

Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria opisane są w załączonym OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Sposób złożenia oferty: oferty można składać w terminie  do  16.09.2020 r. do godz. 11.00 w formie podpisanego skanu formularza ofertowego. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga: szczegóły w zapytaniu ofertowym.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt z Panem Marcinem Ślęczką pod adresem email: marcin.sleczka@usz.edu.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.  

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 1080.07 2020-09-11 09:42:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 127.97 2020-09-11 09:42:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dostawa posiłków wartość oferty 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 112