Proceeding: INO.272.69.20 Wykonanie ogrodzenia przy studni nr 4 ujęcia Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie

Agnieszka Paszkowska
Gmina Sitkówka-Nowiny
Deadlines:
Posted : 11-09-2020 13:09:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : 17-09-2020 10:05:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

W imieniu Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert
na wykonanie
ogrodzenia przy studni nr 4 ujęcia Bolechowice,  gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie".

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- koszty dodatkowe: po stronie Wykonawcy;

- termin realizacji:  do dnia 30.10.2020r.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 041 347 50 81

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Lokalizacja studni.pdf pdf 497.4 2020-09-11 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 557.78 2020-09-11 13:09:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 204.63 2020-09-11 13:09:00 Proceeding
Zaproszenie do złożenia oferty.BES.pdf pdf 216.48 2020-09-11 13:09:00 Proceeding
Formularz ofertowy.pdf pdf 144.74 2020-09-11 13:09:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 CENA Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Proszę wydrukować, podpisać, zeskanować i dołączyć formularz oferty cenowej, oraz do formularza ofertowego należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt nr 8 Zaproszenia (aktualny odpis z KRS lub CEIDG) - Załącznik nr 1. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Formularz ofertowy.p [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 119