Proceeding: 21/DIR/UŁ/2020 Wymiana piaskowca elewacji zachodniej i południowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi

Sławomir Jaroszczak
Uniwersytet Łódzki
Deadlines:
Posted : 10-09-2020 12:20:00
Placing offers: 29-09-2020 09:30:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jestWymiana piaskowca elewacji zachodniej i południowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysami nakładczymi (stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - zgodnie z opisem zawartym w Rozdz. XIV SIWZ.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane w sposób opisany w Rozdz. XII SIWZ

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 10 do SIWZ_kosztorys nakladczy(ath).ath ath 20.62 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SIWZ_kosztorys nakladczy (pdf).pdf pdf 118.16 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SIWZ_dokumentacja projektowa.ZIP ZIP 7211.1 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_10.09.2020.docx docx 30.4 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
SIWZ.docx docx 131.09 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy.doc doc 167 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ_ośw. dot. spełnienia warunków.docx docx 21.64 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ_ośw. dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 22.92 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ_ośw._grupa kapitałowa.doc doc 153 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SIWZ_projekt umowy.docx docx 80.62 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SIWZ_wykaz robót_umowy o pracę.docx docx 17.02 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SIWZ_wykaz prac.doc doc 139.5 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SIWZ_wykaz osób.docx docx 55.39 2020-09-10 12:20:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 182.68 2020-09-30 13:21:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert_29.09.2020.pdf pdf 201.01 2020-09-29 11:49:48 Public message

Announcements

2020-09-30 13:21 Sławomir Jaroszczak Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przesyła w załączeniu Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-09-29 11:49 Sławomir Jaroszczak Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) publikuje w załączeniu Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

The number of page views - 344