Proceeding: KA-DZP.362.2.178.2020 Dostawa i uruchomienie projektora laserowego w budynku należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Deadlines:
Posted : 09-09-2020 15:08:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : 17-09-2020 10:15:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu informujemy o postępowaniu wszystkich Wykonawców.

Postępowanie nr KA-DZP.362.2.178.2020 prowadzone jest przez Zamawiającego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

a)  wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;

b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy;

c) ew. informacja o zwolnieniu z VAT.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 71 36 80 730 z osobą prowadzącą niniejsze postępowanie: pracownik Działu Zamówień Publicznych Pani Aleksandra Hanczyn.

Odpowiedzi na pytania zadane w ramach niniejszego postępowania, informacja z otwarcia ofert oraz informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostaną opublikowane w sekcji "Komunikaty".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2_178_2020 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 632.75 2020-09-09 15:08:00 Proceeding
2_178_2020 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.DOCX DOCX 23.2 2020-09-09 15:08:00 Criterium
2_178_2020 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf pdf 191.38 2020-09-18 14:29:32 Public message
2_178_2020 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 192.72 2020-09-17 10:32:21 Public message

Announcements

2020-09-18 14:29 Aleksandra Hanczyn Rozstrzygnięcie postępowania

2_178_2020 Rozstrzyg [...].pdf

2020-09-17 10:32 Aleksandra Hanczyn Informacja z otwarcia ofert

2_178_2020 informacj [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa i uruchomienie projektora laserowego Dostawa i uruchomienie projektora laserowego zgodnie z Zapytaniem ofertowym 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

2_178_2020 Załącznik [...].DOCX

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 152