logo
Radosław
Kopczyński
   

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Electronic auction: Dostawa, (demontaż starego klimatyzatora), montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego klimatyzatora w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie. (ID 376010)

Starting date: 09-09-2020 12:10:00

To the end: finished

How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? suppliers
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

Szanowni Państwo,


Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w aukcji na dostawę, (demontaż starego klimatyzatora), wniesienie, montaż, podłączenie oraz uruchomienie fabrycznie nowego klimatyzatora w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie, ul. Okrzei 11, 22-300 Krasnystaw.

Planowane miejsce montażu klimatyzatora to pomieszczenie serwerowni OST 112 (pomieszczenie nr 116, znajdujące się na parterze budynku KPP w Łęcznej.Krasnymstawie.

Obecnie w pomieszczeniu nr 116 w serwerowni OST 112 znajdują się inne urządzenia teletechniczne, takie jak: urządzenia sieciowe OST 112, w związku z powyższym Wykonawca będzie musiał zachować szczególną ostrożność przy montażu nowego klimatyzatora.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczenia jak również urządzeń znajdujących się w nich przed pyłem powstałym podczas odwiertów itp.

W powyższej serwerowni OST 112 w pomieszczeniu nr 116 znajduję się obecnie inny klimatyzator, który Wykonawca ma zdemontować (jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną) i zostawić w powyższym pomieszczeniu lub w innym pomieszczeniu wskazanym przez pracownika KPP w Krasnymstawie.

W miescu starego klimatyzatora (lub w innym miejscu w pomieszczeniu nr 116) Wykonawca ma zamontować fabrycznie nowy klimatyzator.

Wykonawca ma możliwość (do sprawdzenia podczas wizji lokalnej) odprowadzania skroplin na zewnątrz poprzez wykorzystanie starej instalacji do odprowadzenia skroplin.


WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:


1) Wykonawca do swojej oferty cenowej załączy plik: "Oferowany klimatyzator - KPP Krasnystaw" , podając producenta, markę, typ, model oferowanego klimatyzatora.

2) Zapoznanie się i akceptacja WZORU UMOWY (Wykonawca składając ofertę potwierdza, że akceptuje wzór Umowy).

3) Klimatyzator musi spełniać minimalne wymogi techniczne określone przez Zamawiającego.

4) Gwarancja na klimatyzator: 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowego i ilościowego.

5) Wykonawca jest zobowiązany dokonywać co najmniej raz w roku okresowego przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora, przez cały okres gwarancji, każdy przegląd okresowy, będzie potwierdzony protokołem.

6) Zamawiający wymaga załączenia do oferty podpisanej klauzuli RODO oraz Klauzuli społecznej.

7) Czynnik chłodniczy zastosowany w klimatyzatorze musi odpowiadać obowiązującym obecnie przepisom.

8) Demontaż starego klimatyzatora i pozostawienie go w pomieszczeniu nr 116 lub innym pomieszczeniu wskazanym przez pracownika KPP w Krasnymstawie.


W celu sprawdzenia warunków lokalizacyjnych, dokonania pomiarów, obejrzenia zewnętrznej części budynku oraz dokonania innych czynności związanych z montażem klimatyzatora, należy kontaktować się z następującą osobą z KPP w Łęcznej - Pan Tomasz Łazuka lub Zbigniew Kiełb, tel. 47 813 32 88.

Zamawiający informuję, że osoba/y dokonujące montażu klimatyzatora będą poproszeni o podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, Pesel) celem umożliwienia im wejścia na teren Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 798 003 700, e-mail: radoslaw.kopczynski@lu.policja.gov.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in gross prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Gross Price MAX /JM

Estimated gross price/unit
1 Dostawa, (demontaż starego klimatyzatora), montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego klimatyzatora w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Osoba upoważnioa do kontaktu ze strony KWP w Lublinie: Pan Radosław Kopczyński, tel. 798 003 700.
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony KPP w Krasnymstawie: Pan Tomasz Łazuka lub Zbigniew Kiełb, tel. 47 813 32 88.

Klauzula informacyjna - RODO.docx (0,02 MB)
Klauzula społeczna.docx (0,01 MB)
MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE KLIMATYZATORA.docx (0,02 MB)
Oferowany klimatyzator - KPP Krasnystaw.docx (0,01 MB)
WZÓR UMOWY.docx (0,03 MB)
Załącznik nr 1 - miejsce montażu klimatyzatora.docx (0,02 MB)
Załącznik nr 2 - Protokół odbioru jakościowego i ilościowego.doc (0,04 MB)
Załącznik nr 3 - Protokół z przeglądu okresowego.docx (0,02 MB)
1 set *** ***
Offer value:
Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |