Proceeding: Adm 10A/2020 Usługa przygotowania i dostarczenia wyżywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku – znak sprawy Adm 10A/2020

Deadlines:
Posted : 09-09-2020 10:38:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : 17-09-2020 11:00:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do Ogłoszenia

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Diety, kontrola dostaw, jadłospisy, stan pacjentów.zip zip 17162.32 2020-09-09 10:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Adm 10A 2020 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 42.13 2020-09-09 10:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu usługi społeczne Adm 10A_2020.doc doc 313 2020-09-09 10:38:00 Proceeding
Adm 10A_2020 ogłoszenie BZP_09.09.2020.pdf pdf 132.85 2020-09-09 10:38:00 Proceeding
Adm 10A_2020 wybór_24.09.2020.pdf pdf 80.73 2020-09-24 11:43:23 Public message
Adm 10A_2020 info otwarcie_17.09.2020.pdf pdf 60.54 2020-09-17 13:08:18 Public message

Announcements

2020-09-24 11:43 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze oferty z dnia 24.09.2020r.

Adm 10A_2020 wybór_2 [...].pdf

2020-09-17 13:08 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.09.2020r.

Adm 10A_2020 info ot [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 191