logo
Agnieszka
Pińkowska
   

AQUANET S.A.

Electronic auction: Artykuły biurowe (ID 375945)

Starting date: 09-09-2020 10:00:00

To the end: finished

Current offer value is: 51 000.00 PLN
What is the minimum increment? 100.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Poznań , dnia 09.09.2020 r.

 

AQUANET S.A.

61-492 Poznań

ul. Dolna Wilda 126

 

Komórka Organizacyjna

 

EZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1.      Przedmiot zakupu:

 

Artykuły biurowe

 

2.      Warunki dostawy:

 

·         Zamówienia sukcesywne

·         Szacunkowa wartość umowy zostanie określona po otrzymaniu ofert

·         Miejsce dostawy :  Dział Zaopatrzenia ul. Wiśniowa 13, między godz. 7:00 a 14:00

·         Koszty dostawy po stronie dostawcy.

·         Oferta w walucie PLN

·         Umowa zawarta na 12 miesięcy, począwszy od dnia 24.10.2020 r.

·         Termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

·         Zamówienia będą wysyłane w postaci tabeli  dla konkretnych Działów Spółki.

·         Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu umowy odpowiadającego Polskim Normom.

·         Odbiór Przedmiotu dostawy zostanie potwierdzony poprzez podstemplowanie i podpisanie przez Odbiorcę dokumentu faktury dołączonego do dostarczonego każdorazowo towaru.

·         Oferty firm, które w ciągu ostatniego roku brały udział w postępowaniach Aquanet S.A.  i wygrały postepowanie a  nie złożyły  swojej oferty nie będą brane po uwagę.

·         Do pozycji 22,80,81, 122-131 zamawiający nie dopuszcza zamienników.

·         Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zobowiązany jest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę na papierze firmowym z wypełnionym załącznikiem na poniższy adres  e-mail.

·         Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·         Brak złożenia oferty po zakończonej aukcji  powoduje wykluczenie z możliwości uczestniczenia w kolejnych postępowaniach przez okres 12 miesięcy.

·         Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia

·         Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

 

3.      Warunki płatności

 

Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

 

4.      Załączniki

 

Umowa

Asortyment do wyceny

Informacja RODO

5.      Termin składania ofert : 16.09.2019 godz.12:00

 

Osoba prowadząca rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska

agnieszka.pinkowska@aquanet.pl

 

 
icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Artykuły biurowe 1 set ***
Offer value:
Konkurent Konkurent
*** ***
*** ***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |