Proceeding: Wymiana krat pod workami filtrów SSW (12053625)

Agnieszka Chmielewska
Górażdże Department: Zakład EKOCEM, Górażdże Cement S.A., KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł
Deadlines:
Posted : 03-09-2020 09:48:00
Placing offers: 17-09-2020 09:47:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie o ofertę - RFQ
Kind: Service

Requirements and specifications

OPIS WYMAGAŃ

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie 

Wymiana krat pod workami filtrów SSW

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

  • Robert Tarkowski - 77 777 94 66 – w sprawach merytorycznych

  • Agnieszka Chmielewska - 77 777 94 26 – w sprawach handlowych

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

  1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

  2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A

  3. Kodeks Etyczny Dostawców

  4. Ogólne warunki zakupów 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OWZ_GC.pdf pdf 282.68 2020-09-03 09:48:00 Proceeding
ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf pdf 10291.87 2020-09-03 09:48:00 Proceeding
BHP - wymagania dla wykonawców robót.pdf pdf 304.16 2020-09-03 09:48:00 Proceeding
Kodeks Etyczny Dostawców_luty 2020.pdf pdf 302.62 2020-09-03 09:48:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana krat pod workami filtrów SSW Zakres prac: 1. Demontaż filtra 2. Demontaż skorodowanej kraty 3. Osadzenie nowej ramy wsporczej pod kratę wym. 1500mmx2000mm wykonanej z kątownika 80mm 4. Wykonanie nowej kraty z płaskownika 50mmx5mm o oczku 100mmx100mm zabezpieczonej antykorozyjnie ocynkiem 5. Posadowienie kraty w ramie wsporczej 6. Montaż filtra i uruchomienie Wszystkie materiały do wykonania usługi dostarcza wykonawca. Prace wykonywane przy otwartym silosie, należy wygrodzić teren i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich a pracownikom zabezpieczyć środki ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Kondycja finansowa spółki - Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT (0)
2 Referencje - Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (0)
3 Price 65% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
4 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 5% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
5 Termin realizacji 15% 28.12.2020 - 15.01.2021 (0)
6 Termin płatności 15% Preferowany między 30 a 60 dni (0)
Unlock the form

The number of page views - 180