Proceeding: SPRAWA 51/PN/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DACHU BUDYNKU NR 720 NA TERENIE SKŁADU W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM. SPRAWA 51/PN/2020.

Deadlines:
Posted : 31-08-2020 14:06:00
Placing offers: 18-09-2020 12:00:00
Opening offers : 18-09-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zal nr 13 do SIWZ PRZEDMIAR Bud 720 NB.pdf pdf 80.49 2020-08-31 14:06:00 Proceeding
Zal nr 12 do SIWZ Specyfikacja.doc doc 122.5 2020-08-31 14:06:00 Proceeding
Zal nr 6 do SIWZ UMOWA.doc doc 183.5 2020-08-31 14:06:00 Proceeding
Zal nr 5 do umowy GWARANCJA.doc doc 34 2020-08-31 14:06:00 Proceeding
zal nr 3 do umowy BHP.doc doc 66 2020-08-31 14:06:00 Proceeding
Zal nr 1 do SIWZ Opis Przedm Zam.doc doc 116 2020-08-31 14:06:00 Proceeding
SIWZ 51-PN-2020.pdf pdf 14497.81 2020-08-31 14:06:00 Proceeding
OGLOSZENIE 51.pdf pdf 7782.18 2020-08-31 14:06:00 Proceeding
Zal nr 5 FORMULARZ OFERTOWY.doc doc 46.5 2020-08-31 14:06:00 Criterium
INF z otwarcia 51-PN.pdf pdf 647.71 2020-09-21 10:32:43 Public message
ZM Tre 51-PN.pdf pdf 631.01 2020-09-17 14:21:07 Public message
Ogloszenie 51-PN-20.pdf pdf 398.45 2020-09-17 14:20:15 Public message
ogloszenie zmiana.pdf pdf 197.51 2020-09-15 14:17:54 Public message
Zmiana tresci siwz.pdf pdf 636.88 2020-09-15 14:17:04 Public message

Announcements

2020-09-21 10:32 Eugeniusz Sadowski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INF z otwarcia 51-PN [...].pdf

2020-09-17 14:21 Eugeniusz Sadowski ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZM Tre 51-PN.pdf

2020-09-17 14:20 Eugeniusz Sadowski ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogloszenie 51-PN-20. [...].pdf

2020-09-15 14:17 Eugeniusz Sadowski ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

ogloszenie zmiana.pd [...].pdf

2020-09-15 14:17 Eugeniusz Sadowski ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zmiana tresci siwz.p [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file)

Zal nr 5 FORMULARZ O [...].doc

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 626