Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.PN.16.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących komponent do produkcji paliwa alternatywnego (RDF).

Deadlines:
Published : 28-08-2020 14:55:00
Placing offers : 28-09-2020 10:00:00
Offers opening : 28-09-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.PN.16.2020 - 19 12 12.zip zip 2384.93 2020-08-28 14:55:00 Proceeding
SIWZ 19 12 12 ZP.PN.16.2020_mt-modyfikacja28.08.pdf pdf 738.85 2020-08-28 15:01:54 Public message
Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf pdf 575.07 2020-08-28 15:01:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 73.56 2020-09-02 11:05:03 Public message
Zestaw pytań i odpowiedzi 1.pdf pdf 571.48 2020-09-14 08:54:14 Public message
Zalacznik nr 1 do SIWZ - FO.docx docx 27.24 2020-09-23 14:42:43 Public message
informacja z otwarcia ofert ZP.PN.16.2020.pdf pdf 435.83 2020-09-28 13:06:17 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.PN.16.2020.pdf.xades xades 10.54 2020-10-15 10:01:13 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.PN.16.2020.pdf pdf 405.77 2020-10-15 10:01:13 Public message

Announcements

2020-10-15 10:01 Malwina Terlega Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].xades

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-09-28 13:06 Malwina Terlega Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-28 12:58 Malwina Terlega The message was withdrawn by the Buyer.
2020-09-23 14:42 Malwina Terlega Zmodyfikowany formularz ofertowy do zestawu pytań i odpowiedzi z dnia 14 września 2020r.

Zalacznik nr 1 do SI [...].docx

2020-09-14 08:54 Malwina Terlega Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

Zestaw pytań i odpow [...].pdf

2020-09-02 11:05 Malwina Terlega Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-28 15:01 Malwina Terlega Modyfikacja treści SIWZ.

SIWZ 19 12 12 ZP.PN. [...].pdf

Modyfikacja SIWZ nr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 949