Proceeding: ZP-20-095UN DOSTAWA LEKÓW 31

Deadlines:
Published : 17-08-2020 07:09:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 551.01 2020-08-17 07:09:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 530.06 2020-08-17 07:09:00 Proceeding
załaczniki do pobrania.doc doc 307 2020-08-17 07:09:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 237.5 2020-08-17 07:09:00 Proceeding
pytanie 2.pdf pdf 191.53 2020-08-31 13:43:43 Public message
pytanie 1.pdf pdf 187.97 2020-08-27 07:02:06 Public message
ZMIANA SIWZ.pdf pdf 222.72 2020-09-04 12:10:15 Public message
UNIEWAZNIENIE CZĘŚCIOWE Pak. 2.pdf pdf 475.77 2020-09-17 12:31:18 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 537.4 2020-09-17 12:31:18 Public message
UNIEWAZNIENIE CZĘŚCIOWE Pak. 2.pdf pdf 475.77 2020-09-25 13:19:57 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA ofert dodatkowych.pdf pdf 389.65 2020-09-25 13:19:57 Public message
UNIEWAZNIENIE CZĘŚCIOWE Pak. 25.pdf pdf 448.93 2020-09-25 14:33:31 Public message
UNIEWAZNIENIE CZĘŚCIOWE Pak. 23.pdf pdf 459.56 2020-09-28 14:27:47 Public message
WYNIKI - 1.pdf pdf 506.85 2020-10-07 14:27:08 Public message
UNIEWAZNIENIE CZĘŚCIOWE Pak. 10.pdf pdf 476.69 2020-10-15 14:19:05 Public message

Announcements

2020-10-15 14:19 Barbara Huchro unieważnienie częściowe pak.10

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI [...].pdf

2020-10-07 14:27 Barbara Huchro WYNIKI

WYNIKI - 1.pdf

2020-09-28 14:27 Barbara Huchro UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCIOWE - KOREKTA

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI [...].pdf

2020-09-25 14:33 Barbara Huchro unieważnienie częściowe PAK.25

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI [...].pdf

2020-09-25 13:19 Barbara Huchro PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCIOWE

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI [...].pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA [...].pdf

2020-09-17 12:31 Barbara Huchro PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCIOWE

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI [...].pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

2020-09-04 12:10 Barbara Huchro zmiana siwz

ZMIANA SIWZ.pdf

2020-08-31 13:43 Barbara Huchro odpowiedzi na pytania

pytanie 2.pdf

2020-08-27 07:02 Barbara Huchro odpowiedzi na pytania

pytanie 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1252